Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2009

D66 dient initiatiefvoorstel Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal in

Omdat het erfgoedbeleid in Noord-Holland verkokerd is en te ver van de maatschappij af staat heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland een initiatiefvoorstel ingediend. Maandag 28 september staat het initiatief ‘Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal’ op de agenda van de Provinciale Statenvergadering. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Cultureel erfgoed toont de geschiedenis van onze ruimte: oude fabrieken, molens, forten en kerken. Momenteel wordt er in het provinciaal beleid onderscheid gemaakt tussen cultureel erfgoed, industrieel erfgoed en religieus erfgoed. Volgens D66 Statenlid Zafer Yurdakul moet deze verkokering stoppen. Het is allemaal cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed is geen last; het biedt juist mogelijkheden: loodsen worden appartementencomplexen, scholen en kerken worden podia en buurtcentra. Hergebruik van erfgoed stimuleert creatief ruimtegebruik en is een aanjager voor toerisme en recreatie.

Oude gebouwen zijn beeldbepalend en hebben sociale waarde in hun buurt. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten daarom volgens D66 bij het erfgoedbeleid een grotere rol krijgen. Zij moeten gemakkelijker voorstellen kunnen doen over hergebruik van in onbruik geraakte panden. Via een ‘platform erfgoed’ beoogt D66 dat burgers, bedrijven en organisaties meer bij de besluitvorming worden betrokken. Iets soortgelijks gebeurt al in Amsterdam met het programma ‘Nieuw Leven voor Oude Gebouwen’.

D66 vraagt de Gedeputeerde Staten om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een beleid te komen waarbij de verkokering van het erfgoedbeleid doorbroken wordt en erfgoed als economische drager gezien wordt. Daarbij komend tot een beleid wat door middel van een platform erfgoed een bottum-up beleid mogelijk maakt.