Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2009

D66 verkeerd geciteerd in Haarlems Dagblad

Geachte redactie van het Haarlems Dagblad,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland ontvang ik een knipselkrant met artikelen die in de media verschijnen over onderwerpen die voor Statenleden van belang (kunnen) zijn. Tot mijn verbazing las ik dat op 18 november een bericht in het Haarlems Dagblad is verschenen, met als openingszin:

“De Provincie NH moet alsnog akkoord gaan met een brug over het Spaarne voor de bussen van de Zuidtangent. Dit bepleiten althans de statenfracties van PvdA, Sp en D66.”

“Volgens de partijen is de brug een logische variant, nu de tunnel onder het Spaarne is afgevallen.”

“De provincie zou de eerder toegezegde 100 miljoen euro wél in Haarlem moeten besteden in het Openbaar Vervoer”.

Als fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten en woordvoerder op dit terrein ben ik onaangenaam verrast met het standpunt dat u D66 ten onrechte toeschrijft.

Tijdens de commissiebehandeling op 12 oktober en het debat over de herprioritering van de € 100 miljoen in de vergadering van Provinciale Staten van 9 november heb ik eerder het tegendeel bepleit.

Nadat de gemeente Haarlem de handen niet op elkaar heeft gekregen voor wat voor tunnel dan ook, wil D66 dat de besteding van de € 100 miljoen wordt heroverwogen. Dat geld is namelijk nooit gereserveerd geweest voor de gemeente Haarlem zelf!

D66 staat volledig achter het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om opnieuw knelpunten in het Openbaar Vervoer in de regio Haarlem te inventariseren. Dan kan het geld worden besteed op die plekken in de vervoersregio ten westen van Amsterdam, waar het meeste voordeel voor de reizigers wordt behaald. Bijvoorbeeld deels voor het doortrekken van de Zuidtangent naar Velsen, of een investering in het netwerk van openbaar vervoer elders rondom Haarlem.

Tijdens het debat in Provinciale Staten op 9 november heb ik wèl gevraagd om het € 700.000 kostende rapport over de tunnelvarianten te agenderen voor de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Maar NIET met het doel om alsnog een brug over het Spaarne af te dwingen. In het voorjaar van 2008 heeft D66 tegen het opstellen van het rapport gestemd omdat de totale kosten van de tunnelvarianten tussen de 500-800 miljoen zouden gaan kosten. Zulke bedragen wogen voor ons niet op tegen de mogelijke tijdwinst. De meerderheid wilde dit onderzoek wél, dus de opdracht werd gegeven en het rapport ligt er nu. D66 vindt het dan niet meer dan normaal de statenleden “officieel” kennis kunnen nemen van hetgeen er in het kostbare rapport staat. Dat zijn we aan de belastingbetaler verplicht.

Tot slot: In de laatste twee zinnen van het artikel staat:

“Daarop trok PS de 100 miljoen euro voor Haarlem in. Onterecht zo menen de partijen.”

Uit het bovenstaande mag blijken dat D66 vindt dat de 100 miljoen, die was geoormerkt voor de Spaarnepassage, terecht is ingetrokken.

Wij zouden het op prijs stellen indien u een correctie op artikel zou willen plaatsen, waarin recht wordt gedaan aan het standpunt van D66 in Provinciale Staten.

Een standpunt dat juist het tegenovergestelde is van hetgeen u heeft gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Joke Geldhof

Fractievoorzitter D66 Noord-Holland