Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

ARV D66Noord-Holland 15 februari 2008 in Amstelveen

Beste Democraten, <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

het regiobestuur nodigt u van harte uit voor de ARV Noord-Holland op vrijdag 15 februari om 19.30 uur in Amstelveen: Volksuniversiteit Amstelland, Stadsplein 97, 1181 ZM Amstelveen. Thema van deze regiovergadering is "Wat moet je doen om terug te keren in de gemeenteraad cq. om zetels te winnen?" Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is het meerdere afdelingen gelukt om, tegen de stroom in, stemmen- en/of zetelwinst te boeken. Zelfs is het een aantal afdelingen gelukt om na vier jaar afwezigheid weer terug te keren in de gemeenteraad.

Tijdens de regiovergadering vertellen een aantal afdelingen over hun campagne: wat hebben ze gedaan ter voorbereiding?,

wat is wel handig en wat vooral niet? en welke acties en/of strategieën waren  succesvol? Daarna is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en onderlinge discussie.

Dit alles ter inspiratie voor u als lid, als fractielid of als afdelingsbestuur om aan de slag te gaan. Om u te enthousiasmeren en om u nieuwe ideeën te laten opdoen. Door met deze kennis en ervaring in 2008 te beginnen maakt u een mooie start, zodat D66 in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2010 in meer gemeenten aan de verkiezingen meedoet én D66 meer zetels in Noord-Holland binnenhaalt.

Verder staan een aantal huishoudelijke regiozaken op de agenda, zoals de jaarrekening 2007 en de begroting 2008, de afdrachtregeling en de stand van zaken Waterschapsverkiezingen. Ook heeft het regibestuur haar 'mission statement' vertaald in een concreet meerjarenplanning. Tenslotte legt het regiobestuur u voor om een aantal D66-afdelingen anders in te delen. Het gaat hierbij vooral om de regio Zaanstreek-Waterland en om een aantal administratieve fouten in de ledenadministratie te corrigeren. Alle bijbehorende stukken zijn vanaf 2 februari op deze website te downloaden.

Ook deze keer is er om 18.00 uur de mogelijkheid om in Amstelveen voorafaand aan de ARV wat te eten (voor eigen kosten). Degene die hier gebruik van willen maken, kunnen zich tot 10 februari opgeven bij Patrick Blokzijl (blokzijl@concepts.nl). Informatie over de eetgelegenheid en routebeschrijving krijgt u dan per mail.

Agenda ARV D66 Noord-Holland in Amstelveen op 15-02-2008

1. Vaststelling agenda en mededelingen

2. Huishoudelijke Regiozaken:

a. jaarrekening 2007 en begroting 2008 alsmede de afdrachtregeling 2008-2011

b. meerjarenplanning en projecten regiobestuur D66Noord-Holland.

c. voorstel 'Aanpassen grenzen D66-afdelingen'.

d. stand van zaken Waterschapsverkiezingen, met Rick Ten Have namens de coalitie 'Water Natuurlijk'.

3. Nieuws van de Statenfractie

4. Wat moet je doen om terug te keren in de raad cq. om zetels te winnen?

5. Rondvraag en afsluiting