Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Bestuurdersdag D66Noord-Holland in Velsen

De jaarlijkse traditie van D66Noord-Holland om met alle lokale en regionale bestuurders bijeen te komen was dit jaar op vrijdag 23 november in Velzen-Zuid. Ruim twintig bestuurders waren aanwezig om D66-wethouder Annette Baerveldt te horen over het Dossier Beeckesteijn, oftewel de 'Rood-voor-Groen-discussie'. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en om informeel met elkaar te praten en nader kennis te maken.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nadat regiovoorzitter Franc Weerwind alle aanwezigen welkom heette en D66-fractievoorzitter Joke Geldhof vertelde wat er zoal in de Provinciale Staten speelde, zette Annette Baerveldt in ruim een halfuur uiteen hoe de 'Rood-voor-Groen-discussie' verlopen was, welke spelers erbij betrokken waren en welke lessen ze hieruit getrokken had. Het ruilen van grond blijkt een proces te zijn van de lange termijn en je moet kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden. Met betrekking tot Beeckesteijn is nu een groot gebied duurzaam veilig gesteld en de groenbestemming behouden. Ook was het sluiten van compromissen noodzakelijk, waarbij het eindresultaat goed en verdedigbaar is (er moet een balans zijn). Zolang je het uit kunt leggen, vooral de elementen die je niet bereikt hebt, is het prima. 

In de discussie erna werden nog een aantal interessante aspecten besproken. Bij elk besluit die als partij neemt, (of dit nu in de oppositie is of in een coalitie) je moet altijd het proces schetsen en de voordelen benadrukken. Wat heb je binnengehaald, wat is niet gelukt en wat waren de overwegingen om in te stemmen. In Velsen kan men dit verantwoorden door het grote plaatje te schetsen, aan te geven dat de verdere invulling nog in overleg met bewoners zal plaatsvinden en dit gezien de machtsverhoudingen (andere partijen hadden een andere mening) het maximaal haalbare was. Oftewel 'als D66 groter was geweest, was de uitkomst anders geweest'.

Dit betekent wel dat je als partij voorzichtig moet zijn met al te harde uitspraken cq. details. Natuurlijk moet je een aantal heldere uitspraken doen (waar niet aan te tornen valt), maar dan moet je daar ook echt aan vasthouden. Anders ben je niet meer geloofwaardig en raak je het vertrouwen kwijt. Over andere zaken moet je op hoofdlijnen aangeven hoe je erover denkt en hoe dit past binnen het D66-gedachtengoed.

Een conclusie die ook werd getrokken was dat men binnen D66 meer idee├źn en voorstellen moet uitwisselen en netwerken moet opbouwen. Iets dat het regiobestuur van D66Noord-Holland wil gaan oppakken. Er is kennis genoeg binnen D66 en afdelingen moeten vooral niet overal het wiel opnieuw gaan uitvinden. Kortom kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen zijn erg belangrijk. Daar zijn deze bestuurdersdagen juist voor bedoeld.   

Regiobestuur D66Noord-Holland