Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

College voor PvdA en GL belangrijker dan natuur & milieu

Op 11 februari 2008 hebben Provinciale Staten de waterschapsreglementen in verband met de herziene Waterschapswet vastgesteld. Die nieuwe Waterschapswet borduurt nog steeds voort op historie. Ook al is het aantal geborgde (van te voren aan organisaties toegekende) zetels lager dan in de oude wetgeving, het blijft hinken op twee gedachten door uit te gaan van deels benoemde en deels democratisch gekozen zetels. De geborgde zetels zijn het laatste restje van de trits “Belang, Betaling, Zeggenschap”, dat overblijft in de besturen van de Waterschappen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

In het Noord-Hollands Noorderkwartier (NHNK) en bij Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) gaat het om 7 geborgde zetels, vanuit de filosofie dat maximaal invloed wordt gegeven aan ingezetenen. D66 vindt het een gemis dat bij Rijnland de invloed van de ingezetenen wordt beperkt. Daar zijn niet 7 maar 9 geborgde zetels. Liever hadden wij gezien dat ook in Rijnland de democratie maximaal z’n werk had kunnen doen en dat ook Rijnland op het minimale aantal geborgde zetels van 7 was uitgekomen. De D66-motie werd met 17 voor en 38 tegen verworpen.

Het aantal geborgde zetels vinden we als D66 principelere dan de verdeling tussen Gebouwd, Natuur en Ongebouwd, maar ook daar moest over besloten worden. Op zich konden wij ons vinden in de visie dat de economische waarde als grondslag dient voor het bepalen van het belang dat een categorie heeft bij de taakuitoefening van het waterschap. Wij menen echter dat de economische waardering van groen, natuur & landschap tot een andere uitkomst leidt, dan wat nu wordt voorgesteld en vinden dat de categorie Natuur 2 zetels verdient. Vanwege het belang van het boerenbedrijf voor het landschap, zou die niet ten koste van de categorie Onbebouwd moeten gaan. Collegepartijen PvdA en GroenLinks hadden bij de commissiebehandeling al onomwonden hun wens voor een extra geborgde zetel voor Natuur uitgesproken. GroenLinks diende tijdens de statenvergadering dan ook amendementen in waarbij Ongebouwd een zetel moest inleveren. Amendementen van de SP brachten de 2e geborgde zetel voor Natuur ten laste van Gebouwd.

Dan denk je toch: de 2e zetel voor Natuur komt er wel. Niets is minder waar. De PvdA verklaarde opeens dat zij “natuur en milieu hoog in het vaandel hebben staan, maar dat het steunen van het college het zwaarst had gewogen en dus tegen de amendementen zouden stemmen”. Daarop trok GroenLinks vliegensvlug haar amendementen in, omdat het belang van het college voor ging. Bij de stemming over de SP amendementen gaf GroenLinks de niet eerder vertoonde stemverklaring “omdat er geen meerderheid is in de staten stemmen wij tegen”. En zo geschiedde het. Voor PvdA en GroenLinks zijn natuur en milieu wél belangrijk, maar steun aan het college nét even belangrijker….