Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

D66 vindt flexibilisering Welzijn & Zorg geen doel op zich!

Hevige discussies in de commissie Sociale Infrastructuur waren vooraf gegaan. Op 23 juni 2008 stond dan de notitie op de agenda van Provinciale Staten, om de kaders voor het door GS uit te werken beleid op het gebied van Welzijn & Zorg in de periode 2009-2012. De bijdrage van Joke Geldhof in het debat:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“De drie programmalijnen zijn Gezond opgroeien; Actief meedoen; Vitaal wonen. Een échte analyse van problemen en knelpunten ontbreekt, maar we kunnen een aantal zaken zo noemen: het probleem van alcoholgebruik door jongeren; minder onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie. Wat dat laatste betreft mist D66 één woord in deze kadernota: homo-emancipatie; oftewel emancipatie naar geaardheid. Wij herinneren de Staten aan een convenant dat een meerderheid van de provinciale politieke partijen, waaronder uiteraard D66, met het COC heeft getekend in de aanloop naar de verkiezingen. Ondanks twee veelbelovende zinnen in het collegeprogramma geen woord hierover in de kadernotitie Welzijn & Zorg??? Wij dringen er bij het college op aan in de uitwerking met gerichte projecten te komen die vijandigheid naar iemands sexuele geaardheid in de maatschappij terugdringen. “

“De provincie wil voor de uitvoering van projecten Welzijn & Zorg het geld meer flexibel kunnen inzetten. Voor alle helderheid: D66 is voorstander van flexibilisering. Vóór verzakelijking en voor het vergelijkend offertemodel, want soms lijkt verkalking aardig op te treden. Maar…in 2005 zijn we gestart om 20% van het budget flexibel aan te wenden. Oftwel: organisaties en instellingen kunnen op doelen die de provincie wil bereiken met voorstellen inschrijven. Nu, drie jaar later, wil het college zónder zorgvuldige evaluatie maar liefst 40% van het budget flexibel aanwenden. Want het is ‘zo modern’ en ‘van deze tijd’ en ‘er zijn zoveel inschrijvingen’. Voorzitter, het kan dan wel ‘in’ zijn, maar het aantal inschrijvingen is voor D66 geen maatlat voor de geleverde kwaliteit. Of de beoogde doelen worden bereikt wordt op geen enkele wijze onderzocht.

Daarom zal D66 bij motie vragen om voor de periode 2010-2012 de norm 80/20 te blijven hanteren en in tussentijd aan de hand van goede beoordelingscriteria de effecten van de flexibele inzet van middelen te evalueren. Dan kan op basis van feiten medio 2011 besloten worden over al dan niet verder flexibiliseren van het budget na <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2012.”

Gedeputeerde Staten hielden vast aan het klakkeloos verhogen van het percentage budget dat flexibel zou worden ingezet. Zonder onderbouwing; het moest en zou allemaal flexibeler. Voor D66 telt het resultaat. Flexibilisering ja, maar op basis van resultaten en NIET als doel op zich. Onze motie werd gesteund door de SP en de PvdD en dus verworpen.