Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

D66 vraagt Borghouts ondersteuning te bieden aan TU Delft

Dinsdag 13 mei is het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in vlammen opgegaan. D66 stelt voor dat Borghouts een bemiddelende rol gaat spelen tussen de TU Delft en Noord-Hollandse kennisinstellingen om werkruimte en middelen beschikbaar te stellen alsmede om als provincie op andere manieren hulp te bieden aan de vele honderden studenten, die door de brand in hun studie worden geremd. Denk hierbij aan het soepel instromen naar een stageplaats. Zie hieronder de volledige brief van de D66-statenfractie aan de heer Borghouts.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Inmiddels heeft de heer Borghouts positief gereageerd. Hij is bereid de helpende hand toe te steken en zal nagaan of er behoefte is aan hulp (in welke vorm dan ook) van de provincie Noord-Holland. 

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Aan Provinciale Staten van Noord-Holland

T.a.v. de voorzitter, Mr. H.C.J.L. Borghouts

Amsterdam, 14 mei 2008

Betreft: Gebeurtenissen TU Delft

 

 

Geachte heer Borghouts,

Op dinsdag 13 mei is het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in vlammen opgegaan. Hoewel gelegen in de provincie Zuid-Holland willen wij u vragen als Provincie Noord-Holland uw invloed aan te wenden en waar mogelijk hulp te bieden aan de vele honderden studenten, die door de brand in hun studie worden geremd.

Deze studenten zullen immers in de toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in de inrichting en vormgeving van ons land. Wij vragen u daarom of u zou willen inventariseren welke behoefte er op korte en iets langere termijn bestaat, ten aanzien van werkplekken, atelierruimte e.d.

Wij vragen u vervolgens een bemiddelende rol te spelen in de richting van de vele Noord-Hollandse kennisinstellingen in ondermeer Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en Hilversum, zodat deze instituten tijdelijk werkruimte en middelen ter beschikking kunnen stellen, opdat de getroffen studenten van de TU Delft hun studie zo snel mogelijk weer kunnen oppakken.

Tot slot vragen wij u in uw netwerk te bepleiten dat de studenten soepel instromen naar een stageplaats. Om geen studietijd te verliezen is de kans immers reëel dat de toekomstige stedebouwkundigen hun studie omgooien en eerder dan voorzien gaan stage lopen.

In afwachting van uw hopelijk spoedige (re)actie,

Met vriendelijke groet,

Statenfractie D66 Noord-Holland

Joke Geldhof

Zafer Yurdakul