Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

D66 wil Saldireserve Provincie Noord-Holland verlagen

Bij de behandeling van de jaarstukken 2007 heeft D66 statenlid Zafer Yurdakul een motie ingediend om de saldireserve met € 50 miljoen te verlagen. “De bestemmingsreserves zijn in 2007 met € 10 miljoen toegenomen tot € 657 miljoen. In dit bedrag zijn vele investeringen opgenomen met de daarbij behorende eigen risico’s. De saldireserve bedraagt € 126 miljoen voor de onvoorziene tegenvallers. De hoogte van de saldireserve is ooit vastgesteld zonder een duidelijke en becijferde omvang van de mogelijke risico’s. Momenteel is de hoogte van de saldireserve gekoppeld aan de beschikbare structurele algemene dekkingsmiddelen, namelijk 25% daarvan.” <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“D66 constateert dat de beschikbare financiële middelen – jaar in, jaar uit – voor bijna 10% op de plank blijven liggen, dat de bestemmingsreserves verder zijn gegroeid en de saldireserve een groot surplus vertoont. Daarom stellen wij voor de saldireserve met € 50 miljoen terug te brengen en als volgt te besteden:

– € 25 miljoen incidenteel beschikbaar voor de Herstructuring en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) en € 25 miljoen te kapitaliseren met een fictief rendement van 3%.

De dan ontstane financiële ruimte van € 750.000 per jaar inzetten voor:

– verbetering van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en arbeidspotentieel in Noord-Holland (€ 500.000 per jaar) en deze te betrekken bij de agenda Arbeidsmarkt

– investeren in het diversiteitsbeleid van de organisatie van de provincie Noord-Holland, zodat het personeelsbestand een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling (€ 250.000 per jaar).”

Gedeputeerde Staten heeft de motie ontraden en wij hebben besloten de motie aan te houden, totdat meer zicht is op de intekening door gemeenten op de HIRB-gelden (thans € 16,3 miljoen tot 2011), de door GS toegezegde voorstellen qua diversiteitsbeleid en de wijze waarop in de Agenda Arbeidsmarkt de relatie met Arbeidspotentieel wordt verwerkt.