Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Extra statenvergadering Noord-Holland op 30 oktober 2008

Vandaag heeft D66 Noord-Holland samen met de SP een verzoek ingediend om op korte termijn een extra vergadering van Provinciale Staten bijeen te roepen. Volgens Art 17. van de Provinciewet en Art. 10.2 van het Reglement van Orde moet dat verzoek door 20% van de statenleden worden ondersteund. Samen met de SP vertegenwoordigen wij 11 van 55 zetels.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wij willen daarin ondermeer debatteren over de volgende punten:

  1. De verdwenen 78 miljoen euro, en mogelijk meer, die als gevolg van het deponeren bij buitenlandse banken mogelijk in rook opgaan.
  2. De verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten in deze, in het bijzonder de rol, verantwoordelijkheid en handelswijze van de gedeputeerde Financiën.
  3. De rol van betrokken adviseurs in- en extern.
  4. De consequenties en doorwerking van de mogelijke financiële verliezen.
  5. De maatregelen die meteen na het bekend worden van de dreigende verliezen zijn genomen op financieel en personeel gebied.

Gezien de omvang van de publiciteit die is losgebarsten, en de negatieve uitstraling daarvan op de provincie vinden wij dat openbare behandeling van deze onderwerpen niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere vergadering.

Het verzoek is gehonoreerd en hedenavond heeft de Commissaris van de Koningin aan de fractievoorzitters en het presidium medegedeeld dat het openbare debat op donderdag 30 oktober a.s. zal plaatsvinden.

Joke Geldhof

Zafer Yurdakul