Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Joke Geldhof voorzitter Provinciaal Onderzoekscommissie

Maandag 10 november 2008 hebben provinciale staten van Noord-Holland een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar het bestuur van gedeputeerde staten aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbare kasmiddelen.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

In de commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. Voorzitter is D66-fractievoorzitter Joke Geldhof. Als vice-voorzitter treedt op Rob Meerhof van de PvdA. Daarnaast zijn lid van de commissie de statenleden Ab Roetman (CU-SGP), Piet Bruystens (Ouderenpartij N-H/VSP), Rob van Oeveren (Partij voor de dieren), Elisabeth Post (VVD), Cheryl Braam (Fractie Braam), Cees Broekhoven (CDA), Anna van Heijst (GL) en Ake de Vries (SP). 

Provinciale staten hebben de commissie opdracht gegeven onder meer na te gaan: 

  1. of gedeputeerde staten zich bij het bestuur aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbarefinanciële middelen (kasgeld) hebben gehouden aan de regels van de wet FIDO en de eigen provinciale voorschriften;
  2. of er van financiële toezichthouders signalen zijn geweest over mogelijk financieel risico bij het uitzetten van tijdelijk beschikbare gelden  en, zo ja, wat met deze signalen is gedaan;
  3. welke rol in- en externe adviseurs hebben gespeeld bij de besluitvorming omtrent het uitzetten van de kasgelden bij banken;
  4. op welke wijze gedeputeerde staten hun taak als toezichthouder voor de gemeenten en waterschappen hebben uitgevoerd.

De commissie zal haar onderzoek richten op de periode vanaf 1 april 2007 en afsluiten met een rapportage die zij uiterlijk 1 april 2009 aan provinciale staten zal aanbieden, of zoveel eerder als mogelijk is.