Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Noord-Holland stemt in met Wieringerrandmeer

Begin maart 2008 hebben de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer ingestemd met het businessplan en op 17 maart 2008 lag het finale besluit voor aan Provinciale Staten. Een grote groep jonge boeren was naar het tijdelijke Provinciehuis in Heiloo gekomen om hun weerstand kracht bij te zetten. Want op het land dat onder water gezet moet worden, wonen en werken nog steeds mensen. Voor hen heeft de aanleg van het Wieringerrandmeer verstrekkende gevolgen. Met deze boeren moet zorgvuldig worden omgegaan. Hun land wordt opgekocht en ze moeten elders een nieuwe plek aangeboden krijgen. Die boodschap heeft D66Noord-Holland het college ook meegegeven.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het idee van het Wieringerrandmeer speelt al jaren. Eind tachtiger jaren heeft de gemeente Wieringen de wens geuit weer een eiland te worden. In het jaar 2000 is dat idee omarmt door de Provincie vanuit de gedachte dat meer plekken voor waterberging nodig waren. Het Wieringerrandmeer werd een UNA-project (gefinancierd uit de opbrengst van de Energie-aandelen) en € 29 miljoen werd gereserveerd om het Wieringerrandmeer tot wasdom te brengen. Na een prijsvraag werd een PPS-constructie met Lago Wierense opgezet, die leidde tot een intentieovereenkomst in maart 2005 en een samenwerkingsovereenkomst in december 2006. Het concept van waterberging was niet langer leidend. Doel was inmiddels de positieve impuls aan recreatie, natuur, toerisme en economie die het Wieringerrandmeer zou geven aan de gehele Kop van Noord-Holland.

In de media is het besluit tot aanleg van het Wieringerrandmeer breed uitgemeten. Toch stond de wenselijkheid niet meer ter discussie. Die afweging was al gemaakt bij eerdere besluiten. Waar het 17 maart om ging was de financiële uitwerking en verdere implicaties die voortvloeien uit de Bestuursovereenkomst, het Masterplan, de Businesscase en de Exitregeling. De bedragen die ermee gemoeid zijn en de eventuele risico’s zijn immers fors hoger dan de eerdere € 29 miljoen. Die éxtra kosten, waar we nú zicht op hebben voor de aanleg van het Wieringerrandmeer. Is het ons dat waard?

De statenfractie van D66 vindt dat het toekomstige Wieringerrandmeer in velerlei opzichten een positieve bijdrage levert aan Noord-Holland. Er komt veel recreatie en werkgelegenheid in het gebied bij. De natuur wint met de realisatie van een robuuste ecologische verbindingsas van IJsselmeer naar Amstelmeer. Gefinancierd uit circa 2.000 woningen die in het uitgestrekte gebied worden gebouwd. Woningen die vervolgens ook positief zullen bijdragen aan het voorzieningenniveau in dit dun bevolkte stukje Nederland. De grond en de economische ontwikkelingen zullen een belangrijk deel van de mogelijke risico’s afdekken. Daarom hebben wij voor de Businesscase gestemd. Met een dikke meerderheid (alleen Ouderenpartij en SP tegen) heeft Noord-Holland ermee ingestemd dat Wieringen weer een eiland wordt.