Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond 19 november een streep gezet door de verstedelijkingsplannen van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp aan de oevers van de Sloterplas. Samen met de provinciale fractie van GroenLinks heeft D66Noord-Holland de meerderheid van de statenleden weten te overtuigen dat de Sloterplasoevers groen en openbaar toegankelijk moeten blijven.
 
Met de aanname van een amendement is de zogeheten Rode Contour, de lijn waarbinnen bebouwing mogelijk is, teruggelegd daar de plek waar die nu ligt. Daarmee is de omstreden bouw van een nieuw stadsdeelkantoor op het Schiereiland aan de Meer en Vaart tegenover Torenwijck van de baan.
 
Fractievoorzitter Joke Geldhof van D66Noord-Holland is bijzonder verheugd dat de provincie Noord-Holland de plannen van stadsdeel Osdorp heeft kunnen keren. “De gedeputeerde heeft in de commissie Ruimtelijke Ordening herhaaldelijk gezegd dat men met heel goede argumenten moet komen om een besluit van de gemeente Amsterdam niet over te nemen in het streekplan. Dat klopt. Maar die heel goede argumenten zijn er!”
 
In het debat benadrukte zij dat in de metamorfose van de Westelijke Tuinsteden de kwaliteit van de leefomgeving én het groen essentieel zijn. Veel binnenstedelijk groen wordt met de Parkstad ontwikkelingen geofferd. D66 wil superzuinig blijven op de laatste stukjes groen, helemaal waar dit het weidse zicht betreft over de Sloterplas. Dat moet voor álle mensen beschikbaar blijven om te recreëren, hun rondje Sloterplas te lopen of te flaneren op mooie dagen.
 
De plannen van stadsdeel Osdorp zijn  lijnrecht in strijd met het Structuurplan (2003) van de gemeente  Amsterdam, waar voor Meer en Vaart de bestemming ‘Groen buiten de Hoofdgroenstructuur’ geldt en langs de Cornelis Lelylaan de bestemming ‘Hoofdgroenstructuur’ ligt. Het is precies de nog schaarse groene verbinding tussen het ecologische Piet Wiedijkpark, langs de zuidkant naar de natuur aan de westkant van de Sloterplas.
 
D66 heeft maandagavond tijdens het debat de aanvankelijk terughoudende provinciale VVD fractie tóch over de streep getrokken met stedenbouwkundige argumenten. Joke Geldhof: “Een stad is dynamisch en een stad moet  zich kunnen aanpassen aan de behoefte van de bevolking. Maar niet tot elke prijs! Er zijn kernwaarden die bewaakt behoren te worden en daar heeft de Provincie een rol in. Het Stedenbouwkundig concept van de westelijke tuinsteden uit 1934 is cultureel erfgoed. De Sloterplas, gegraven rond 1950, is in zijn structuur en verschijningvorm een essentieel element in het concept van de Westelijke Tuinsteden. In het bijzonder de oevers en bij uitstek de stedelijke oever in Osdorp. Onder grote geestelijke en fysieke inspanning is een beeld bereikt dat tot de kernwaarde van het gebied mag worden gerekend. Het geeft Amsterdam een allure die een vergelijking kan doorstaan met  wereldberoemde oevers aan Het Meer van Geneve of in Stockholm. Het is díe kernwaarde die de provincie het recht geeft in te grijpen in een onverantwoorde aantasting van de ruimte. Het is aan de Provincie een beeldkwaliteit én het cultuur erfgoed van stedenbouwkundige Van Eesteren te bewaken”.
 
De Sloterplas is zo’n plek waarin Amsterdam zich onderscheidt van andere Metropolen en een concurrentievoordeel heeft: de kwaliteit van de leefomgeving, recreatie op loop- of fietsafstand, ruimte, water, groen en tot slot oog voor cultuurhistorie en landschap. Fractievoorzitter Joke Geldhof: “dat is precies wat wij als D66 in Noord-Holland en Osdorp hebben willen bereiken door de oevers van de Sloterplas hun groenbestemming te laten behouden”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />