Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

PS unaniem akkord met D66-voorstel "Wegen om te bevaren"

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn tijdens de statenvergadering van 10 juli unaniem akkoord gegaan met het D66-initiatiefvoorstel “Wegen om te bevaren”. Met dit voorstel wil de statenfractie van D66 in Noord-Holland de bereikbaarheid in de Randstad bevorderen door meer gebruik te maken van vrachtvervoer over water.

Statenlid Hans Berkhout is zeer verheugd over de aanname van het initiatiefvoorstel:
“Ik ben zeer blij dat het D66-voorstel zo gedragen wordt door Provinciale Staten. Dat geeft aan dat velen nu inzien dat er goede vervoersalternatieven nodig zijn om een dichtslibbend Nederland via de weg te voorkomen.”

De druk op de Nederlandse wegen is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Niet alleen door het autoverkeer, maar vooral ook het vrachtvervoer.

Statenlid Hans Berkhout denkt dat een intensiever gebruik van vaarwegen de bereikbaarheid in Noord-Holland en in Nederland structureel kan verbeteren:
“Eén groot binnenschip vervoert bijna net zoveel als <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />5 kilometer aan vrachtwagens. Boven-dien zijn op het water geen files, zodat met behulp van goede logistieke planning vracht altijd op tijd op de plaats van bestemming is. Het is dan raar om te weten dat de vervoerscapaci-teit van de waterwegen maar voor ongeveer 10% wordt benut. 90% ligt er dus ongebruikt bij!”

D66 wil met het initiatiefvoorstel ‘Wegen om te bevaren’ bereiken dat er uiteindelijk een heel binnenlands distributienetwerk over water wordt gerealiseerd. Door middel van een conferen-tie met specialisten waaruit enkele haalbare voorbeeldprojecten moeten voortvloeien, zal worden aangetoond dat dit mogelijk is. De voorbeeldprojecten betreffen distributie vanuit het Noordzeekanaalgebied én vanuit de haven van Den Helder. De provincie Noord-Holland is trekker/coördinator van deze projecten. Daarnaast zal de provincie meewerken aan het pla-nologisch en financieel mogelijk maken van regionale distributiecentra en het oplossen van allerlei technische knelpunten, maar ook met het betrekken van de juiste partners voor de diverse uitdagingen. Met de ontwikkeling van geavanceerde logistieke planningssystemen kan de provincie haar rol waarmaken bij het stimuleren van kenniseconomie en innovatie.”

Statenlid Hans Berkhout: “Met de aanname van het D66-initiatiefvoorstel is nu echt een stap gezet naar meer vervoer over water. De provincie Noord-Holland neemt daarin zeer terecht zijn verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat ook andere provincies hieraan actief gaan deelnemen. Vooral bij het Rijk moet de knop om en moet vrachtvervoer over water véél meer aandacht krijgen. Vrachtvervoer over water is immers goedkoop en betrouwbaar, kan de bereikbaarheid verbeteren en is ook nog eens goed voor het milieu. Wat wil je als overheid nog meer?” <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />