Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

€ 78 MILJOEN AAN PROVINCIAAL GELD GAAT IN ROOK OP

Het college van Noord-Holland maakt voor het uitzetten van tijdelijk beschikbaar kasgeld gebruik van binnen- en buitenlandse banken, waaronder Landsbanki in IJsland en Lehman Brothers Bankhaus AG in Duitsland. Bij Lehman gaat het om een deposito van € 20 miljoen dat niet is teruggestort, maar valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. De verwachting is dat die € 20 miljoen wordt teruggestort. Bij Landsbanki gaat het om grotere bedragen. Een deposito van € 51,5 miljoen dat 13 oktober verviel is niet teruggestort en dat geeft weinig hoop voor een deposito van € 26,6 miljoen dat op 13 november afloopt. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hoewel via beslagleggingen getracht wordt geld terug te krijgen, moet rekening gehouden worden met een verlies van € 78 miljoen.D66 vindt het diep triest dat zoveel geld in rook is opgegaan. Het is geld van de burgers dat uitgeven moest worden aan activiteiten en projecten ten behoeve van die burgers. Volgens het college is gehandeld overeenkomstig de voorschriften van de Rijksoverheid, vastgelegd in de wet Fido en het Treasury Statuut van de provincie, daar gaan wij in eerste instantie ook van uit, maar zal wellicht nader onderzocht worden.

D66 heeft er steeds op gehamerd dat de provincie teveel geld op de plank laat liggen. Geld dat dan tijdelijk via deposito’s bij banken wordt ondergebracht. Wij hebben gepleit voor een betere planning van inkomsten en uitgaven. Dan heb je minder geld in kas en zijn de risico’s kleiner dat geld verloren gaat. Het college is bovendien een kei in het conservatief begroten van inkomsten en het uitbundig begroten van uitgaven. Daardoor blijft jaar in jaar uit geld over dat niet gelijk aan projecten wordt besteed. In de net verschenen najaarsnota lezen we dat de provincie nu al weer € 44,7 miljoen overhoudt!

Verlies niet afwentelen op de burger

D66 vindt dat het verlies van € 78 miljoen in ieder geval niet mag worden afgewenteld op de burger. Het verlies kan gedekt worden door € 30 miljoen van het overschot van 2008 niet te gebruiken voor het vervroegd afschrijven van investeringen. Het andere deel zou gehaald moeten worden uit de saldireserve. In juni hebben wij al voorstellen ingediend om die saldireserve met € 50 miljoen af te romen en het geld uit te geven. Aan Herstructurering van Bedrijventerreinen, verbetering van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en arbeidspotentieel en diversiteitsbeleid. Die motie werd door het college ontraden. Met € 48 miljoen uit die reserve zou het totale verlies gedekt zijn.

Het is natuurlijk fantastisch dat de provincie een verlies van € 78 miljoen zou kunnen  opgevangen zonder dat de burger daar direct iets van merkt.

D66 tegen verdere verhoging opcenten

Daar staat tegenover dat D66 wel degelijk gelijk heeft dat de provincie te ruim bij kas zit, als blijkt dat GS de broekriem kunnen aanhalen zonder grote schade voor het beleid! D66 vindt dat het college te makkelijk is in het opkrikken van lasten voor burgers. De komende tijd wil het college opnieuw voor € 780 miljoen ophalen bij automobilisten voor plannen die we niet kennen. Op 16 juni jl. heeft D66 een motie ingediend om de volgende verhoging van de opcenten per 1 april 2009 te schrappen. Wonderlijk genoeg waren niet alleen de collegepartijen VVD, CDA, PvdA en GL vóór de opcentenverhoging, maar ook álle oppositiepartijen SP(!), CU, PvdD en Fractie Braam. Alleen de handen van D66 gingen eenzaam de lucht in om de opcentenverhoging tegen te houden…

Bij de vaststelling van de begroting <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2009 in november a.s. zal D66 zich opnieuw verzetten tegen verhoging van de opcenten. De burger zal de komende maanden vanwege de neerwaartse spiraal van de economie nog hard genoeg getroffen worden. Daar hoeft een opcentenverhoging niet nog eens bij te komen. Zeker niet omdat de provincie nog altijd veel geld in kas heeft dat nog steeds niet is omgezet in klinkende projecten.