Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

D66 Noord-Holland is verbijsterd over de weergave van feiten rondom de vooralsnog verdwenen €78 miljoen aan banktegoeden uitgezet bij het IJslandse Landsbanki. De fractie is geschokt over de wijze waarop Gedeputeerde Staten hierover verantwoording heeft afgelegd.

Uit het vandaag verschenen rapport van de Provinciale Onderzoekscommissie blijkt dat de Provincie Noord-Holland door ernstige organisatorische tekortkomingen in de eigen gelederen, vorig jaar niet in staat is geweest tijdig en adequaat te reageren op de ontwikkelingen met betrekking tot wereldwijde kredietcrisis.

In het vertrouwen van Provinciale Staten hebben leden van het dagelijks bestuur van de Provincie Noord-Holland, bestaande uit de Commissaris van de Koningen de heer H. Borghouts en Gedeputeerden de heer T. Hooijmaijers, de heer P. Visser en anderen, de taak uitvoering te geven aan het Provinciale financiële beleid. Het provinciaal bestuur benoemd de schatkistbewaarder en is eindverantwoordelijk voor ordentelijk financieel beheer.

D66 neemt het zeer ernstig op dat dit College niet is staat is gebleken de administratieve en financiële organisatie op orde te brengen. In dit licht worden de volgende oorzaken genoemd voor de vooralsnog verdwenen €78 miljoen aan banktegoeden uitgezet bij het IJslandse Lansbanski en de in eerste instantie ook verdwenen €20 miljoen van Lehman Bankhaus AG:

–  risicoanalyses voor de keuze van solide banken waren er niet;

–  actuele liquiditeitsprognoses ter onderbouwing voor het uitzetten van banktegoeden waren er niet;

–  duidelijke richtlijnen voor de schatkistbewaarder waren er niet;

–  als er al regels en richtlijnen waren, heeft het college zich hier vaak niet aan gehouden.

De gebrekkige sturing en controle door het College, onvoldoende uitgebalanceerde bevoegdheidsverdeling in de organisatie en een rammelende administratieve organisatie hebben ertoe geleid dat de door het College aan Provinciale Staten verschafte informatie ontoereikend en van gebrekkige kwaliteit is gebleken.

D66 vindt het onthutsend en aan de burger niet uit te leggen dat dit College in totaal €98 miljoen aan gemeenschapsgeld in gevaar heeft gebracht en daarvoor niet de verantwoordelijkheid neemt.

D66 is zeer benieuwd naar de bestuurlijke reactie van het College van Gedeputeerde Staten op de bevindingen van de Onderzoekscommissie. Er is ernstige twijfel gerezen of het aan de Provincie toevertrouwde gemeenschapsgeld wel in goede handen is. De vraag rest of de Provincie Noord-Holland afdoende is toegerust om beheer en besteding van het belastinggeld met succes te kunnen uitvoeren. Temeer daar de Provincie Noord-Holland de komende periode ruim €700 miljoen gaat investeren in uiteenlopende grote projecten.

D66 woordvoerder Financiën Zafer Yurdakul typeert de situatie:

“de provinciale organisatie is als een schip met meerdere stuurlui waarvan geen het kompas kan lezen en waarvan de kapiteins de lading én leiding kwijt zijn. De Reders hebben het nakijken.”