Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

Op 13 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Joke Geldhof reageert daarmee op het bericht in het Financieel Dagblad over het aantreden van oud-gedeputeerde Moens bij het bedrijf Econcern.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Op 12 augustus jl. is in het Financieel Dagblad een artikel verschenen waaruit blijkt dat voormalig gedeputeerde Moens onder contract heeft gestaan bij het bedrijf voor duurzame energie Econcern. Hoewel de gedeputeerde op 26 mei 2008 bekend maakte dat hij per 1 juli als gedeputeerde voor o.a. Milieu en Natuur zou opstappen, blijkt dat de heer Moens een adviescontract had dat al rechtsgeldig was op 1 mei 2008, twee maanden voor zijn vertrek uit de politiek. De provincie Noord-Holland heeft een financiële relatie met Econcern, terwijl de heer Moens daar is gaan werken als ‘adviseur public affairs’. Provinciale Staten zijn daarover door het college van Gedeputeerde Staten, noch door betrokkene zelf over geïnformeerd.

Hoewel voormalig gedeputeerde Moens in het artikel zegt dat hij al vanaf december 2007 met Econcern over het contract heeft onderhandeld en beweert dat hij de begindatum van 1 mei 2008 hem nooit is opgevallen en er sprake is van een ‘vergissing’, is deze opmerkelijke vergissing en de achteraf gebleken zakelijke relatie met Econcern aanleiding voor de fractie van D66 tot het stellen van de volgende vragen aan het college van GS:

Vragen

1. Sinds wanneer waren Gedeputeerde Staten op de hoogte van de beoogde overstap van voormalig gedeputeerde Moens naar het bedrijfsleven; in het bijzonder naar het bedrijf Econcern?

Het bedrijf Econcern is niet het eerste de beste bedrijf om naar toe over te stappen. De provincie Noord-Holland was immers tot voor kort samen met Econcern betrokken bij Darwind, producent van direct drive offshore windturbines.

2. Om welke reden hebben Gedeputeerde Staten noch de heer Moens zelf Provinciale Staten actief geïnformeerd over deze privébeslissing tot een overstap naar een bedrijf dat nauw verweven is met de beleidsterreinen waar de gedeputeerde voor verantwoordelijk was? 

3. Welke bestuurlijke activiteiten in de relatie met Econcern c.q. Darwind hebben er plaats gevonden in de periode september 2007 tot en met augustus 2008? Hebben Gedeputeerde Staten na augustus 2008 nog zakelijke contacten met Econcern of haar dochters gehad, rechtstreeks danwel indirect met de heer Moens?

4. Welke geschreven en ongeschreven regels zijn er voor dagelijks bestuurders van de provincie indien men besluit de politieke functie te beëindigen en de overstap naar het bedrijfsleven te maken? Is het toegestaan twee maanden eerder dan het officieel verlaten van de politiek een functie te aanvaarden? Zelfs nog voordat plotseling bekend wordt gemaakt dat een bestuurder zijn functie gaat neerleggen?

Leden van het college van GS van de provincie Noord-Holland zitten met enige regelmaat aan tafel met bedrijven in verband met het stimuleren van duurzame energieprojecten. Zo ook met Econcern.

5. Is het college van GS het met D66 eens dat het vanwege het risico op belangenverstrengeling onwenselijk is dat één van de gedeputeerden al vanaf december 2007 met zo’n bedrijf in gesprek is over een functie als ‘adviseur public affairs’ terwijl ondertussen de gesprekken over vormen van samenwerking tussen het bedrijf en de provincie gaande zijn? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn naar de mening van Gedeputeerde Staten de huidige geschreven en ongeschreven regels voldoende waarborg om maximaal zekerheid te bieden dat investeringsvoorstellen niet de schijn van belangverstrengeling met zich meedragen?

7. Op welke wijze is invulling gegeven aan het afzijdig houden van de heer Moens bij de besluitvorming in het college van GS sinds zijn vooraankondiging van zijn vertrek in maart 2008? Graag toelichting.