Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met tegenzin besloten het aandelenpakket van de Provincie Noord-Holland in NUON te verkopen aan het Zweedse Vattenfall. Deze gefaseerde transactie betekent dat in de komende 2 tot 4 jaar 900 miljoen euro in de kas van de Provincie stroomt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

D66-woordvoerder Zafer Yurdakul heeft hierover een uitgesproken mening: "de inkomsten uit de verkoop van NUON-aandelen mogen niet wegvloeien naar eenmalige investeringen voor de landelijke of de provinciale overheid. De 900 miljoen euro moeten we duurzaam behouden. D66 wil dat de inkomsten tegen een vast rendement, op meerjarige Nederlandse staatsobligaties worden gezet. Als dat mag van de minister. Anders zal een andere beleggingsvorm met vergelijkbare zekerheid gevonden moeten worden. D66 wil vervolgens het jaarlijks rendement inzetten voor de dekking van de noodzakelijke activiteiten van Provincie Noord-Holland en de hoofdsom behouden."

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor D66, zeker als het gaat om energie. De gefaseerde transactie van de aandelen NUON biedt mogelijkheden om het beleid van de verkoper te beïnvloeden. In de komende 2 tot 4 jaar is er ruimte invloed te blijven uitoefenen. De komende jaren moet Vattenfall worden aangespoord om de productie van schone energie, nu en in de toekomst, veilig te stellen.

Ook moet er een borging te zijn van het belang dat er in de toekomst in Nederland voldoende geproduceerd wordt. Dat deze productie voldoende is om in crisissituaties in eigen land te kunnen blijven leveren. Voor de komende decennia is er genoeg gas in Nederland, maar deze bel raakt op. Situaties zoals we die onlangs gezien hebben met Rusland en Oekraïne mogen in de toekomst geen negatieve invloed op Nederland hebben.

Een belangrijke voorwaarde voor de keuze van Vattenfall was dat het energiebedrijf het idee van splitsing netwerk en productie moest onderschrijven. De splitsing is een D66 initiatief en daar staan wij vanzelfsprekend nog steeds achter.

De inkomsten uit de verkoop van de NUON-aandelen mogen niet wegvloeien naar landelijke projecten. Wat van Noord-Holland was moet Noord-Holland blijvend ten goede komen. Inkomsten uit een verkoop moeten worden besteed aan de duurzaamheid in Noord-Holland. Er zijn veel mogelijkheden in Noord-Holland om te investeren als het gaat om duurzame energie. Zo is te denken in lijn met de Trias energetica:

  1. Besparen, isoleren, zuinig gebruiken;
  2. Aanwenden duurzame bronnen, kleinschalig wind, zonne-energie, gebruik van getijdenwerking en bijvoorbeeld warmte-koude-opslag bij de vele kassen die Noord-Holland kent;
  3. Wanneer het niet anders kan zuinig gebruik van fossiele bronnen.

Investeren in duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor al het kenniswerk dat daarbij komt kijken. Een dergelijke investering is een aanjager voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarbij gaat het niet alleen om de exacte studies op de twee Noord-Hollandse universiteiten maar ook de economische en commerciële faculteiten als ook de afdelingen op de HBO- en MBO-instelllingen. In de Noordvleugel en de Noordkop zijn vele bedrijven die zich bezig houden met duurzame energie, de investeringen zijn dan ook een goede impuls voor deze gebieden. Hiermee zet Noord-Holland zich in voor een innovatief industrieel klimaat.

Nadeel van de de verkoop van de NUON-aandelen is dat de Provincie Noord-Holland niet meer de jaarlijkse winstuitkering ontvangt en daardoor zal minder geld beschikbaar zijn om extra uitgaven van de provincie te dekken. De verkoop van de aandelen is echter onvermijdelijk. Alleen Haarlem en de Provincie waren aanvankelijk tegen verkoop, maar omdat alle andere aandeelhouders (ruim 90%) wel met de verkoop hebben ingestemd ontstaat er andere situatie. De overname gaat definitief door. Noord-Holland zou dan een kleine aandeelhouder worden, met zeer weinig zeggenschap over het beleid van de energiereus. De kans zou bestaan dat de waarde van de aandelen verwatert en dat de aandelen daarmee vele malen minder waard zouden worden dan de 900 miljoen euro die ze nu bij verkoop opleveren.

Zafer Yurdakul: ‘Burgers en bedrijven in Noord-Holland hebben het geld opgebracht voor het aandelenpakket in NUON en daarom vindt D66 dat de opbrengsten uit de verkoop van die aandelen ook de burgers en bedrijven in Noord-Holland ten goede moeten komen’.