Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 wil plangebied voorbereidingsbesluit Westfrisiaweg inkorten tot Markerwaardweg

D66Noord-Holland vindt dat een vlotte doorstroming op de Westfrisiaweg tussen Hoorn en Enkhuizen voor de Noord-Hollandse economie van groot belang is. En is dus voor een goed tracébesluit over de Westfrisaweg.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De Provincie Noord-Holland betaalt een deel van de kosten voor deze weg. Ook het Rijk, gemeenten, bedrijfsleven en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier leveren volgens het Regioakkoord een bijdrage. Het Rijk zou daarvan een substantieel deel voor haar rekening nemen. Echter door de huidige economische tijden legt het Rijk geen prioriteit meer bij de algehele opwaardering van de Westfrisiaweg, maar legt ‘kralen’ in het vooruitzicht.

Hierdoor is de situatie veranderd. Fractievoorzitter Joke Geldhof: “Nu is er voor het verdere tracé richting Houtribdijk binnen afzienbaar termijn geen sluitende financiering in zicht.”

Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2005 besloten prioriteit te leggen bij het opwaarderen van het tracé A7 tot aan de Markerwaardweg. De D66 Statenfractie wil net als PS vaart houden in het doorlopen van de planologische procedures die opwaardering van de Westfrisiaweg mogelijk moeten maken.

Daarom dient de D66 Statenfractie tijdens de PS-vergadering van 16 november een amendement in om het voorbereidingsbesluit opwaardering Westfrisiaweg te nemen voor het betreffende gebied, met uitzondering van het gebied Markerwaardweg – Houtribdijk.