Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Naar aanleiding van het onlangs vrijgekomen rapport van adviesbureau Eiffel over de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), heeft D66-statenlid Zafer Yurdakul een interpellatie aangevraagd voor de vergadering van de Provinciale Staten van 9 februari a.s. over de ontstane financiële misstanden bij BJZNH.

 

D66 had de indruk dat het allemaal de goede kant op ging met BJZNH. Er is ook veel geld geïnvesteerd in de jeugdzorg. In juni 2007 hebben Provinciale Staten bepaald dat er een structurele uitbreiding van het jeugdzorgaanbod moest komen. Met ingang van 2008 hebben Provinciale Staten een bedrag van € 3,8 miljoen toegewezen en ook het Rijk heeft in augustus 2007 extra incidentele middelen ter grootte van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het terugdringen van de wachtlijsten in de Jeugdzorg.

Echter in het rapport komt onder meer naar voren dat de bedrijfsvoering bij BJZNH nog steeds niet op orde is. BJZNH zal het boekjaar 2008 afsluiten met een negatief exploitatieresultaat van € 1,345 miljoen. Daarmee toont de begroting van 2009 een tekort van € 1,2 miljoen.

Nu wijzen zowel BJZNH als het rapport Eiffel richting de provincie voor de dekking van de tekorten voor het boekjaar 2008 en verder. Statenlid Zafer Yurdakul: “Ik wil van Gedeputeerde Sacha Baggerman onder andere weten in welke mate de provincie de ontstane tekorten kan worden verweten. Daarnaast wil ik haar waarschuwen niet over te gaan tot mond-op-mond beademing met BJZNH, omdat BJZNH zich zelfstandigheid moet ontwikkelen en verantwoordelijkheid moet nemen voor adequate jeugdzorg in Noord-Holland”.

D66 gaat er vanuit dat de statenleden het interpellatie zullen honoreren en kijkt naar het openbare debat met Gedeputeerde Staten en de andere fracties. De Statenvergadering is op 9 februari in Haarlem.