Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college en voortzetting van bestaande collegeprogramma, uitgesproken door Joke Geldhof.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Haarlem, 6 juli 2009

Vandaag de hernieuwde start van het college dat nog niet klaar was met het collegeprogramma Krachtig, in balans, waar de balans toch wat uit was…

Voor D66 geen verrassing dat dezelfde partijen met elkaar verder willen. Het probleem zat ‘m immers niet in het overeengekomen programma. Het probleem zat ’m in de uitvoering daarvan. In de spelers. Niet in het scenario.

Wat D66 wel verbaasde was de wijze waarop de coalitiepartijen krampachtig hebben geprobeerd ook de oppositiepartijen in hun soap van draaideuren en politieke signalen te laten meespelen. Toen PvdA, CDA, GL en VVD al wisten dat ze samen verder wilden gaan, mochten de overige partijen 1-voor-1 op auditie komen. Vier coalitiepartijen aan de ene kant en 1 opppositiepartij aan de andere kant. Waarom? Om u te vertellen wie van de spelers op onze goodwill kon rekenen voor een draaideurontheffing?

En waarom in de samenstelling? Waren de partijen dan toch bang dat de inbreng zó zou zijn dat uiteindelijk een andere samenstelling van het college uit de bus kwam rollen? Waren de partijen bang dat net als in de soap serie een zo aantrekkelijk aanbod werd gedaan dat misschien toch vreemd gegaan zou worden?

Die waarom vraag hoeft u niet te beantwoorden. Zoals u weet hebben wij bedankt voor de aangeboden rol in uw soap en u gezegd dat wij een uitnodiging voor een openbaar en transparant gesprek met álle spelers tegemoet zouden zien. Dan kan iedereen voor de buitenwereld controleerbare uitspraken doen. Geen geheimen, geen achterkamertjes, gewoon in openbaarheid. Dat is dan vandaag.

De coalitiepartijen hebben zojuist het nieuwe coalitieakkoord Kort & Krachtig toegelicht. Inderdaad Kort. Qua tekst dan. Maar betekent dat ook u na de verkiezingen niet meer met elkaar verder gaat? Dat Krachtig moet nog blijken. Zojuist zijn immers ook de namen genoemd van de personen die dat Krachtig moeten gaan neerzetten. Dat brengt mij op de volgende vragen:

Wat is de reden dat u de portefeuilles Wegen Verkeer en Vervoer hebt gekoppeld aan Financiën? Wat is daar de toegevoegde waarde van? Grote sommen gemeenschapsgeld worden nog steeds beheerd door de VVD. Zit het daar nu wel veilig? Welke garanties geeft u de burger dat op deze wijze de provinciale gelden wel zorgvuldig worden beheerd?

Hoe zal binnen de portefeuille Ruimtelijke Ordening en grondbeleid invulling worden gegeven aan de Provinciale Structuurvisie 2040? Ik lees in Kort & Krachtig “een ruimtelijke visie op Noord-Holland vaststellen”. Dat is wel érg Kort. Op welke punten heeft u bij de onderhandelingen over de voorzetting van deze coalitie afspraken gemaakt? Welke toezeggingen zijn gedaan om gezamenlijk de rit uit te kunnen zitten?

Wat is de reden dat de portefeuille Zorg, Welzijn en Cultuur is opgeknipt? Wat mankeerde er aan de verdeling tot op heden? Was die toch te zwaar voor 1 gedeputeerde? En zo ja, waarom is daar dan niet eerder op ingegrepen en is gewacht tot het schip strandde?

Wat is de reden dat de portefeuille water en europa is aangevuld met P&O? Zat er binnen die portefeuille nog zoveel ruimte? Uit het onderzoeksrapport blijkt op het gebied van P&O een pittige slag gemaakt moet worden. Ook de aanbevelingen van het onderzoeksrapport zijn in dezelfde handen gekomen. Is daarmee expliciet helder dat de administratieve organisatie ook in deze portefeuille zit?

Promotie en Acquisitie en Flora- en Faunabeleid zijn geschoven naar economische zaken en landbouw. Op zich voor Promotie en acquisitie een logische stap. Maar hoe luidt die logica voor het Flora- en Faunabeleid?

Zou dat Flora- en Faunabeleid niet beter passen bij de portefeuille milieu, energie, natuur? Is dat niet veel logischer? Wij herinneren ons dat Gedeputeerde Moens dit wél in 1 portefeuille had en dat dat juist prima functioneerde.

Één van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport ging over heldere portefeuilleverdeling. D66 geeft u een extra aanbeveling mee. Wij raden u aan met enige regelmaat als college te reflecteren op de invulling van de taken die u zijn toegedicht, zodat niets tussen de wal en het schip geraakt.

Naast een aanbeveling voor Gedeputeerde Staten heeft D66 ook een aanbeveling voor Provinciale Staten. Wij menen dat het een goede zaak is als de voorzitter van een commissie niet dezelfde politieke kleur heeft als de politieke kleur van de voornaamste portefeuillehouder wiens beleid in de commissie wordt besproken.

Tot slot ontvingen wij vandaag nog een gewijzigde versie van de portefeuilleverdeling. Het bleek dat alleen die van de cdK erbij was gezet. Waarom stond dat niet in de stukken die wij vrijdag hebben toegezonden? Had dat soms te maken met een motie van wantrouwen die PvdA en CDA tegen de cdK hadden willen indienen? Is dat vertrouwen met de toezegging van de cdK dan voldoende hersteld?

Voorzitter, ik ben vrij luchtig begonnen met een vergelijking met een soap serie. Maar het gaat hier natuurlijk wel om een bloedserieuze zaak. De organisatie heeft ernstige tekortgeschoten bij het zorgvuldig beheer van gemeenschapsgeld. Er was gebrekkige sturing en controle vanuit het college. Dat heeft politieke consequenties gehad met vandaag de grote reparatieslag. Bijna alle soapseries eindigen kort voor de zomerstop met een cliffhanger. Laat ons bij deze soap niet in spanning wachten tot na de zomer, maar geef ons en de burger nú het vertrouwen dat de publieke belangen in de juiste handen zijn. Dat de 900 miljoen euro opbrengst NUON-aandelen veilig zijn en niet ook wegsmelten?