Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2010

D66 wil bouwplannen periode Hooijmaijers aanhouden

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 mei 2010 diende de SP na een interpellatie een motie in om de besluitvorming over bouwprojecten en bouwplanontwikkelingen aan te houden. Dit vanwege het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en FIOD-ECD naar mogelijke ambtelijke corruptie en omkoping. Bij dit onderzoek is ook ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) betrokken, die van januari 2005 – juni 2009 deel uit maakte van het college van Gedeputeerde Staten met in portefeuille Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Financiën. De Rijksrecherche en FIOD-ECD onderzoeken of er binnen de provincie oneigenlijke middelen zijn gebruikt met betrekking tot bouwprojecten. Niet onduidelijk is hoe lang het onderzoek gaat duren.

In een reactie ontraadde Gedeputeerde Laila Driessen (VVD) de motie vanwege financiële risico’s die aan het stopzetten van de bouwplannen kleven. Zij verwacht dat bouwers claims indienen als toezeggingen worden teruggedraaid of plannen worden bevroren.

D66 fractievoorzitter Joke Geldhof stelde dat derden ook claims in kunnen dienen als na het onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de besluitvorming op oneigelijke gronden tot stand was gekomen. Zij raadde Gedeputeerde Staten aan zich ook op deze situatie voor te bereiden.

Joke Geldhof stelde voorts dat in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche geen onomkeerbare besluiten genomen moeten worden. Overtuigd dat de motie geen meerderheid zou halen, riep zij GS op wel in de geest van de motie te handelen. Zij vroeg GS onvermijdbare besluiten over bouwplannen goed beargumenteerd voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid.

Om de ernst van de zaak te benadrukken en een serieus signaal richting GS te geven heeft D66 vóór de motie gestemd om bouwplannen aan te houden. De motie werd verworpen met 13 stemmen voor en 32 tegen.