Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2010

D66 wil meer weten over risico's Wieringerrandmeer

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />In de vergadering van Provinciale Staten heeft D66 een interpellatie gehouden over de aan te leggen Wieringerrandmeer en de financiële risico’s voor de Provincie.

Het idee van het Wieringerrandmeer speelt al jaren. De laatste jaren is het plan steeds concreter geworden en is ook het financiële plaatje ingevuld. In 2008 bespraken PS de financiële uitwerking en verdere implicaties. De Provinciale bijdrage en garantstelling voor eventuele risico’s lag toen al hoger dan de oorspronkelijke €29 miljoen. De grond en de economische ontwikkelingen zouden een belangrijk deel van de mogelijke risico’s afdekken. Daarom én vanwege de positieve bijdrage van het Wieringerrandmeer aan natuur, recreatie, toerisme en werkgelegenheid in het gebied heeft ook D66 er mee ingestemd dat Wieringen weer een eiland wordt.

Nu zijn we bijna twee jaar verder. Ondertussen is vast komen te staan dat de businesscase van maart 2008 níet sluitend was; er was een gat van €18 miljoen. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer zich met succes verzet tegen woningbouw in het Robbenoordbos. Daarnaast heeft de wereldwijde financiële crisis haar sporen nagelaten. 

Deze zaken vragen om bijstelling van de businesscase. Dat is op 25 januari 2010 gebeurd. Toen bleek dat de businesscase wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke uitgangspunten. Zo zijn kosten voor de aanleg van grote kunstwerken voor vaarverbindingen buiten de businesscase gehouden en is ook de post "onvoorzien" van €50 miljoen niet meegenomen. D66 ziet op andere punten nog meerdere onduidelijkheden, zoals over de historische kosten, de bijkomende kosten en de risico's.

Deze en andere zaken heeft D66 tijdens het interpellatiedebat naar voren gebracht. Om het belang van volledige informatie te onderstrepen en meer duidelijkheid te krijgen over de risico's heeft D66 vervolgens een motie ingediend om de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken om de vragen van PS te inventariseren, te beantwoorden en de Staten te adviseren.

De motie is uiteindelijk verworpen met 22 voor en 31 tegen. De gehele oppositie, coalitiepartij Groenlinks en twee leden van het CDA stemden voor en onderschreven hetgeen D66 naar voren bracht.