Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 september 2010

D66 initiatiefvoorstel brengt nieuw leven in oude monumentale gebouwen

Project “Herbestemd!” is gestart! In september 2009 is het D66-initiatiefvoorstel “Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal” positief ontvangen door Provinciale Staten en door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overgenomen. Het D66-idee van een provinciaal erfgoedplatform heeft de provincie opgepakt en is vervolgens samen met Kunst Cultuur Noord-Holland (Created) en Cultureel Erfgoed Noord-Holland uitgewerkt in het voorstel “Herbestemd!”.

Meld ideeën nu aan!

Doel van het project “Herbestemd!” is om door middel van een actieve mediacampagne het probleem op de kaart te zetten en op te zoek te gaan naar potentiële herbestemmingprojecten. Tot nu toe was het beleid verkokerd en te ver verwijderd van de maatschappij.
D66 Statenlid Zafer Yurdakul: “Oude gebouwen zijn beeldbepalend en hebben sociale waarde in hun buurt. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen door dit project nu bij het erfgoedbeleid een grotere rol krijgen.”

Bewoners, ondernemers, gemeenten en instellingen worden geprikkeld om mee te denken over (naderende) leegstaande monumentale panden. Hiertoe is een meldpunt opgericht. Op de website worden de panden bekend gemaakt en zijn voorbeeldprojecten te vinden. Iedereen kan panden aanmelden. De website is te vinden op http://www.herbestemming-nh.nl

Dag van de herbestemming

Op vrijdag 10 september -voorafgaand aan de Open Monumentendagen – vindt de Dag van de Herbestemming plaats. Op deze dag wordt door middel van een creative Lab één van de aangemelde casussen verder uitgewerkt met experts, ontwikkelaars, bewoners en belangstellenden De overige casussen worden voorgelegd aan gemeenten, die eventueel zelf ook een creative lab kunnen organiseren. Het platform kan partijen vervolgens begeleiden bij het indienen van een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoeken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Fractievoorzitter Joke Geldhof vult aan: “D66 is zeer tevreden over de voortvarendheid waarmee GS dit initiatief heeft opgepakt en de acties heeft uitgezet. De oproep om ideeën aan te leveren voor gebouwen die binnenkort leeg komen of al leeg staan, heeft al interessante resultaten opgeleverd, zoals een plan voor het Joods Werkdorp in Slootdorp en een idee voor het Hembrugterrein in Zaandam.”

RTV Noord-Holland heeft een aflevering van het programma Tien Minuten aan herbestemmen in Noord-Holland gewijd. Kijk op uitzending gemist bij 6 september.