Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2010

Provinciale commissie bekijkt gevaren van spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum

D66 Noord-Holland vroeg voor de zomervakantie aandacht voor de problemen rond de spoorse doorsnijdingen bij Naarden-Bussum. Naar aanleiding hiervan is er op donderdag 14 oktober een werkbezoek van de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer aan Naarden-Bussum om de situatie ter plekke te bekijken en om zich te laten informeren door de betrokkenen.

Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam zal dit deel van het spoor intensiever gebruikt gaan worden. Wat direct tot gevolg heeft dat de spoorwegovergangen in Naarden en Bussum nog langer gesloten zullen blijven. Dit heeft ernstige gevolgen voor de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van openbaar vervoer, Normaal verkeer, maar ook de hulpdiensten in die gemeenten hebben nu al te kampen met spoorwegovergangen die in de spits meer dan 50% van de tijd gesloten zijn.

Joke Geldhof, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten stelt: “De ongelijkvloerse kruisingen van spoorweg en verkeersroutes vormen echt een probleem voor deze regio. D66 wil dat Gedeputeerde Staten deze problematiek nadrukkelijk bij de rijksoverheid onder de aandacht brengt.”

Tot nu toe heeft Gedeputeerde Staten de situatie in Naarden-Bussum vanuit de provincie geen prioriteit gegeven. Dit werkbezoek zal alle fracties grondig informeren over de situatie.

Eerder bericht over dit onderwerp met de gestelde vragen en antwoorden is hier te vinden.
Link naar nieuwsitem op RTV-NH