Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juni 2013

Ook in de toekomst personenvervoer over water in Noordzeekanaalgebied

Provinciale Staten willen ook in de toekomst graag personenvervoer over het Noordzeekanaal omdat transport over water
een goede bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio. “Personenvervoer over water is belangrijk voor de verbinding tussen Velsen en Amsterdam. Het levert bovendien een bijdrage aan het verminderen van de belasting van wegen en milieu,” aldus Petra Hoogerwerf, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “ook realiseren we hiermee een fijnmazig openbaar vervoer netwerk, en een boot is nog erg leuk ook.”

De huidige lijn van de Fast Flying Ferry kan na 1 januari niet gecontinueerd worden tegen dezelfde kosten. Lokale overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties zien wel behoefte en mogelijkheden voor personenvervoer over het Noordzeekanaal, aldus maar dit heeft nog niet geleid tot een nieuwe oplossing. Die moet er wel komen.

Provinciale staten vinden dat de provincie het voortouw moet nemen om te zoeken naar een toekomstig oplossing. “De oplossing moet tot stand komen in nauwe samenwerking met andere overheden en/of instanties dan wel bedrijven – die dan ook financiële middelen bijdragen,” aldus Annelie Brummer, Statenlid van de VVD, “als het concept en de business case kloppen, kan een duurzame oplossing voor de toekomst tot stand komen, waarin iedereen een steentje bijdraagt.”

Een nieuw concept schept ook nieuwe mogelijkheden. “Personenvervoer over water kan economische meerwaarde hebben voor de cruisevaart en recreatie,” aldus Nel Eelman, Statenlid van het CDA, “dit kan in het onderzoek meegenomen worden.”

Met een unaniem aangenomen motie van de coalitiepartijen krijgt het college de opdracht krijgt om onderzoek te doen naar een – ook financieel – breed gedragen duurzame vorm van personenvervoer over water tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. De resultaten van dit onderzoek komen zo spoedig als mogelijk en bij voorkeur voor het einde van het jaar naar Provinciale Staten.