Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2015

D66 werkt aan echte stilte in stiltegebieden

Stilte is van groot belang voor mens en dier. Daarom zijn in Noord-Holland 39 stiltegebieden aangewezen. In deze stiltegebieden zijn bepaalde activiteiten verboden. Zo mag in een stiltegebied geen muziekinstrument worden bespeeld, geen vuurwerk worden afgestoken en geen waterscooter worden gebruikt. Voor één activiteit geldt een uitzondering: de jacht. In stiltegebieden mag gedurende het jachtseizoen gejaagd worden, ook indien dit niet uit oogpunt van schadebestrijding of beheer gebeurt.

Een slechte zaak, vindt D66. Jagen is zeer dieronvriendelijk en moet worden teruggedrongen. “Schadebestrijding moet echter in sommige gevallen mogelijk zijn”, aldus Ilse Zaal, Statenlid en de nummer twee voor D66 Noord-Holland bij de aanstaande verkiezingen, “Bijvoorbeeld als het gaat om het ernstig hinderen van vliegverkeer of het blijvend beschadigen van landbouwgewassen. Weet wel dat D66 schadebestrijding alleen toestaat als alle andere diervriendelijke opties niet blijken te werken.”

De Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen alle vormen van jacht, zelfs als er sprake is van zeer ernstige hinder. De partij diende daarom op 2 maart een initiatiefvoorstel in met als doel het geweer uit stiltegebieden te mijden. Deels goed, vond D66, want hobbyjacht wil D66 ook afschaffen. Na het zorgvuldig uitpluizen van de Flora- en Faunawet bleek echter dat veel jagers door het initiatiefvoorstel van de PvdD hun jachtakte mogelijk zouden verliezen en daarmee dus ook niet meer zouden kunnen jagen als schadebestrijding nodig is. Dat gaat D66 te ver.

D66 diende daarom een motie in om met de Jagersvereniging en natuurbeheerders als Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland onderzoek te doen naar hoe stiltegebieden dan wél echt stil kunnen worden. Zonder dat jagers hun akte hoeven verliezen als zeer ernstige hinder moet worden voorkomen. De PvdD steunde die helpende hand helaas niet en zag ook haar eigen sympathieke voorstel sneuvelen.

Jagen kan dus nog steeds in stiltegebieden. D66 gaat na 18 maart hard aan de slag om daar verandering in te brengen. Stiltegebieden moeten echt stil!