Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2015

Ruimte voor groene groei

D66 heeft met VVD, PvdA en CDA een coalitieakkoord voor de provincie Noord-Holland gesloten voor de komende vier jaar. Op woensdag 20 mei hebben de partijen het akkoord gepresenteerd.
“D66 heeft met 10 zetels de verkiezingswinst om kunnen zetten in een groener en liberaler akkoord”, aldus Joke Geldhof, lijsttrekker voor D66 Noord-Holland, “er komt echt ruimte voor groene groei en innovatie. We investeren fors in de natuur en in duurzame regionale economie. Daarmee creëren we ruimte voor meer banen.”

Vernieuwing

De vier partijen hebben het maatschappelijk middenveld betrokken bij de onderhandelingen. “Inbreng van deze organisaties geeft het coalitieakkoord een breder draagvlak,” stelt Ilse Zaal, fractievoorzitter van D66 Noord-Holland, “Door het betrekken van ondernemers, professionals, vrijwilligers en medebestuurders heeft D66 zich gesteund gevoeld voor het uitzetten van de nieuwe koers.”

Focus op groene groei

Het nieuwe coalitieakkoord heeft een focus op groene groei. Duurzame innovatie en de kwaliteit van natuur en landschap krijgen meer aandacht. Aanvullend op het participatiefonds duurzame economie komt er een nieuw duurzaamheidsfonds voor het MKB om ook kleinere bedrijven te ondersteunen bij duurzaam innoveren.

Daarnaast krijgen onderzoek en de toepassing van duurzame energie zoals warmtenetten en zonne-energie een miljoenenimpuls. De circulaire economie die van afval weer grondstof maakt, krijgt een prominente plek in het beleid. Ook wordt 10 miljoen geïnvesteerd in het renoveren van bestaande woningen tot nul-op-de-meter. Hierdoor zullen veel Noord-Hollandse inwoners lagere energielasten krijgen.
De provincie maakt het natuurnetwerk voortvarend af door 250 hectare natuur per jaar in te richten. Daarnaast wordt de natuurvrijwilligersvergoeding voortgezet en komt er extra geld voor lastig te beheren en versnipperde natuurgebieden. Hiermee lost D66 haar groene belofte in.
De groene groei manifesteert zich ook in het ruimtelijke beleid. Tot 2040 moeten in Noord-Holland 240.000 woningen worden gebouwd, waarvan 200.000 in het zuidelijk deel van de provincie. Het coalitieakkoord zet actief in op krachtige steden, leefbare dorpen en een prachtig buitengebied. De provincie blijft de kwaliteit van het open landschap waarborgen met een speciale adviescommissie. Waar dijken worden versterkt, zullen kansen voor natuur, recreatie, toerisme en regionale economie worden benut.

Gedeputeerden

D66 levert twee gedeputeerden voor de portefeuilles Ruimte & Wonen en Duurzaamheid, Bestuur & Culturele Infrastructuur. Hiermee kan D66 daadwerkelijk actief invulling geven aan groene groei.
Vrijdag 22 mei zullen de namen van de gedeputeerden bekendgemaakt worden. Dan zijn de integriteitsprocedures volledig doorlopen.

Verder proces

Op 26 mei zullen Provinciale Staten debatteren over het coalitieakkoord 2015-2019 en zal het nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd.
Op 27 mei is het constituerend beraad, de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten in nieuwe samenstelling, waarin onder meer de portefeuilleverdeling bekrachtigd wordt.


image

Coalitieakkoord in pdf formaat

Coalitieakkoord als digitaal magazine