Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2015

Ook Noord-Holland is aan zet door uitspraak rechter over duurzaamheid

Bij de behandeling van de Kadernota door Provinciale Staten op 29 juni speelde de belangrijke uitspraak van de rechtszaak van Urgenda een prominente rol. Het College gaat inzichtelijk maken wat de provincie kan doen om daar als onderdeel van de Staat een bijdrage aan te leveren. Het coalitieakkoord is heel ambitieus voor duurzaamheid en het College werkt nu aan een plan om dit in acties te vertalen. “Wat de uitspraak hiervoor betekent wordt meegenomen. Dat is een belangrijke toezegging voor ons.” aldus Suzanne Klaassen, woordvoerder duurzaamheid. “Mocht blijken dat we in provincie Noord-Holland niet genoeg doen om de CO2 uitstoot te reduceren dan zullen we een been bij moeten trekken, graag!“

De deur staat open voor de Milieufederatie Noord-Holland

Vorige week werd bekend dat de Milieufederatie Noord-Holland financieel in moeilijkheden dreigt te komen. Pas vanaf juni 2016 zou er subsidie beschikbaar komen waarop de Milieufederatie middels projectaanvragen aanspraak op kan maken. Provinciale Staten waren het erover eens dat deze organisatie juist nu niet gemist kan worden. De deur van het College staat open om over oplossingen te overleggen om de tijd tot juni 2016 te overbruggen. De bal ligt nu bij de Milieufederatie om snel met projecten te komen die bijdragen aan het realiseren van de groene opgave in het coalitieakkoord.

Kaders op herhaling bij begrotingsbehandeling

De opgestelde kadernota sluit niet meer aan op actuele situatie, is beleidsarm omdat de timing van de P&C cyclus niet aansluit op verkiezingen en plannenmakerij van een nieuw College. De vertaalslag van het coalitieakkoord moet nog gemaakt worden. “Bij de bespreking van de begroting moet het financieel meerjarenperspectief goed besproken worden,” aldus Zafer Yurdakul, woordvoerder Financiën, “ook de nieuwe voorstellen uit het coalitieakkoord en de ‘annex’ van de oppositie kunnen we op dat moment pas bespreken. In oktober kunnen we een integrale afweging maken als de financiële toekomst duidelijker is. “