Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2015

Niet meer bouwen dan afgesproken op Bredius terrein

D66 maakt zich zorgen over nieuwe bouwplannen op het Bredius terrein in Muiden. Er blijft minder natuur dan voorzien op het moment dat de regionale bouwafspraken over het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder gemaakt werden. Het Bredius terrein ligt tussen deze twee grote bouwlocaties in en langs de regionale groen-blauwe corridor. Het ontwerpbestemmingsplan Bredius van de gemeente Muiden is gewijzigd ten opzichte van de eerdere afspraken. Het lijkt erop dat er onder druk van de grondopbrengst meer gebouwd wordt dan gewenst.

Op 13 jui 2015 hebben Amélie Strens en Hein Struben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.