Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 juli 2015

D66 wil Rijksopgave wind op land halen

De Provincie Noord-Holland is hard op weg om de Rijksopgave voor 685,5 megawatt windenergie te realiseren. Een belangrijk deel wordt gerealiseerd in de Wieringermeer. De rest is gepland in zogenoemde ‘herstructureringsgebieden’, zoals bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied. De windmolens die in deze herstructureringsgebieden kunnen worden geplaatst, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in een lijnopstelling staan, moet er een afstand van 600 meter tot woningen worden gehanteerd om overlast te voorkomen, en moeten er eerst elders twee windmolens worden gesaneerd.

Volgens de voortgangsrapportage Wind Op Land die de Statenleden deze zomer ontvingen, blijkt dat een aantal potentiële initiatieven niet aan deze voorwaarden voldoen. “Voor D66 is het van groot belang dat de rijksopgave van 685,5 MW wordt behaald op plekken waar windmolens goed in het landschap passen, geen overlast bezorgen en voldoende draagvlak hebben”, aldus Amélie Strens, Statenlid en woordvoerder ruimte. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage is de vraag ontstaan of dat gaat lukken. Suzanne Klaassen, Statenlid en woordvoerder duurzame energie en Amélie Strens hebben daarom samen met collega-statenleden van VVD, PvdA en CDA vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Suzanne Klaassen: “D66 vindt het realiseren van duurzame energie belangrijk. Indien het behalen van onze afspraken over windenergie met het Rijk in gevaar komt, zullen we maatregelen moeten nemen”. Het college wordt onder meer gevraagd naar de prijsbepaling voor de oudere molens. “We hebben signalen ontvangen van initiatiefnemers dat het onnodig duur wordt om oude molens op te ruimen en dat dit de realisatie van nieuwe projecten frustreert.”

D66 Noord-Holland wil dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, zodat ook toekomstige generaties over voldoende schone energie kunnen beschikken in een gezonde leefomgeving. Windenergie speelt, naast zonne-energie en innovatie, daarbij een belangrijke rol.

Link naar de schriftelijke vragen 2015-74 en de bijlage.