Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2015

IN MEMORIAM Jan de Lange

Eind augustus overleed Jan de Lange op 79-jarige leeftijd.

Jan de Lange was lid van D66 vanaf 1 januari 1967. Van 1971 tot 1995 was hij lid van Provinciale Staten, waarvan van 1987 tot 1995 gedeputeerde. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles bestuurlijke organisatie, gemeentefinanciën, Randstadzaken, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking, automatisering en commissie beroepszaken. Hij was afgevaardigde in het Comité van de Regio’s van de Europese Unie. Bij aftreden was hij het langst zittende Statenlid ooit (24 jaar en 2 maanden).

Jan de Lange was tot begin 2009 voorzitter van de afdeling Diemen van D66. Hij woonde sinds 1966 in Diemen. Daar ontmoette ik Jan toen wij er kwamen wonen vanaf 1972. Ik herinner mij de vele levendige discussies en zijn brede belangstelling. Later als regiovoorzitter heb ik veel steun van hem ondervonden. Ook was Jan lid van diverse commissies en werkgroepen van de partij. In 2009 ontving hij de Jet de Bussy-penning voor zijn bijzondere verdiensten voor de partij.

D66 Noord-Holland heeft een markant bestuurder verloren.

Hein Struben