Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2015

Eerst plannen, dan geld

In de zomernota van de Provincie Noord-Holland zijn de keuzes gemaakt die voortkomen uit het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA dat voor de zomer afgesloten wordt. Dat heeft het college vlot gerealiseerd. Er zijn nieuwe reserves ingesteld voor nieuw beleid, waarvoor de plannen op een later moment nog vastgesteld moeten gaan worden door Provinciale Staten.

Er zijn diverse nieuwe reserves ingesteld. Deze worden getypeerd als ´budgetgerichte reserves´. Waardoor het college gemachtigd wordt met dit geld zo veel mogelijk beleidseffect te bereiken.

Zafer Yurdakul, woordvoerder Financiën van D66 Noord-Holland constateert dat de te bereiken beleidsdoelen bij een aantal reserveringen heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld de reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens (middels een eerdere PS besluit): “Maar dat is niet het geval bij de diverse nieuwe beleidsdoelen: ´infrastructuur´, waterlocaties, ontwikkelen van havencomplexen en SolaRoad. De bestedingsrichting voor deze uitgaven is nog niet uitgewerkt.”

D66 vraagt het college om Provinciale Staten in de commissies mee te nemen in de afwegingen voor besteding van deze reserves en de inhoudelijke keuzes. “Op die manier kunnen Provinciale Staten invulling geven aan haar kaderstellende rol,” aldus Yurdakul, “Graag bewandelen wij de koninklijke weg: Eerst beleidskaders vaststellen in Provinciale Staten en dan pas geld uitgeven voor de realisatie van het beleid.”

Het college heeft toegezegd samen met Provinciale Staten op te trekken voor het uitwerken van het nieuwe beleid.