Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2015

Wie beslist nu over openbaarheid van wegen? Waterschap of Provincie?

Na drie jaar praktijkervaring met de wegenverordening Noord-Holland 2012 hebben Provinciale Staten een verbeterde versie vastgesteld op 28 september. D66 constateert dat deze echter nog steeds geen duidelijkheid geeft over verdeling van verantwoordelijkheid tussen waterschappen en provincie en heeft daar vragen over gesteld.

De wegenverordening is een helder document en nu op een aantal punten aangepast zoals vergunningplicht, adviesplicht, reclameuitingen, verantwoordelijkheid van gemeente vs. Provincie.

“In mijn korte periode als Statenlid ben ik al in twee gevallen aangesproken over een dreigende onttrekking van een openbare weg door een waterschap: een fietsbrug bij Halfweg en een sluispassage bij Edam,” stelt Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “Voor beide geldt dat de onttrekking voorlopig van de baan is. Maar bij deze gevallen, is het mij niet duidelijker geworden wat de rolverdeling is.

Artikel 8.2 van de wegenwet zegt dat een weg beheerd door de provincie of het waterschap kan worden onttrokken door provinciale staten. Echter, Provinciale Staten zijn niet geconsulteerd. D66 verzoekt Gedeputeerde Staten om te onderzoeken op welke wijze de wettelijke bevoegdheid van PS het beste kan worden ondergebracht in de procedures. Dat zou heel wel mogelijk zijn in een toekomstige revisie van onderhavige wegenverordening.

De gedeputeerde zegde toe dit uit te zoeken en daar in de commissie Mobiliteit en Financiën op terug te komen