Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2015

Vluchtelingen ook aan de orde in de provincie

Op 28 september was de toestroom van vluchtelingen naar Europa ook onderwerp van gesprek in Provinciale Staten. Ilse Zaal voerde daar als volgt het woord over: “Vluchteling, asielzoeker, migrant, verschillende begrippen passeren de revue. Voor D66 is het belangrijkste dat het hier om mensen gaat. Individuen zoals u en ik die vanwege oorlog en geweld huis en haard hebben moeten verlaten. Het is onze humanitaire verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen, zonder daarbij overigens de ogen te sluiten voor de zorgen van bewoners.”

De verantwoordelijkheid voor de opvang rust in de eerste plaats bij het Rijk en de gemeenten. Veel Noord-Hollandse gemeenten nemen die verantwoordelijkheid. In onder meer Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Haarlemmermeer en Laren worden vluchtelingen opgevangen. “Het is hartverwarmend om te zien wat inwoners en ondernemers doen om vluchtelingen te helpen,” aldus Zaal, “D66 is trots op deze gemeenten en inwoners en vindt dat de provincie – met inachtneming van haar takenpakket – zoveel mogelijk moet doen om deze initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. In haar brief aan PS schrijft GS wat zij allemaal kan en doet en D66 kan dat beleid volledig steunen.”

D66 heeft ook samen met andere partijen schriftelijke vragen gesteld over de opvang in het Gooi (Crailo).