Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2015

Uit zeewier net zo veel duurzame energie als uit windmolens

D66 wil de zeewierteelt voor duurzame energie vanuit de provincie Noord-Holland snel verder ontwikkelen. Een voorstel hiervoor aan Provinciale Staten is op 9 november aanvaard.

Volgens Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kan zeewierteelt op het Nederlandse deel van de Noordzee net zoveel duurzame energie opleveren als alle windturbines op zee en land bij elkaar opgeteld. “Nu de technologie er klaar voor is, kan de provincie partijen bij elkaar brengen en de start van grootschaligere toepassing faciliteren,” stelt Ilse Zaal, fractievoorzitter van D66 Noord-Holland, “geweldig ook dat de eerste kilo’s geoogst zijn uit ruige zee.”

Zaal doelt op het proefproject van de Stichting Noordzeeboerderij waar in juni succesvol de eerste kilo’s zijn geoogst 12 kilometer uit de kust van Texel. Dit is een van de eerste concrete resultaten van het Europese At Sea Project dat geavanceerde technologie heeft ontwikkeld voor technische haalbare en economisch rendabele teelt van zeewier.

“Zeewier wordt inmiddels erkend als een belangrijke toekomstige bron van bio-energie en hernieuwbare grondstoffen,” aldus Suzanne Klaassen, woordvoerder duurzame energie, “dat biedt nieuwe kansen om ons beleid voor duurzame energie te diversifiëren. En er kan nog zoveel meer met zeewier.”

Zeewierteelt biedt kansen voor groene groei: duurzame economische ontwikkeling en verbreding visserijsector. Zeewierteelt past in de provinciale prioriteit “koolstofarme economie” van het Kansen voor West II programma. Er is kennis en bedrijvigheid in Noord-Holland aanwezig om deze nieuwe sector te ontwikkelen.

Het college van Gedeputeerde Staten  gaat onderzoeken welke mogelijkheden er vanuit Noord-Holland zijn voor zeewierteelt. Het college zal alles in het werk stellen om de kennis beschikbaar te stellen, duurzame initiatieven te bundelen en lokale partnerschappen te organiseren. Daarnaast wordt deze vorm van duurzame energieproductie meegenomen bij het opstellen van de beleidsagenda energietransitie.

Bronnen:

  • https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/zeewierfarm-kan-net-zoveel-duurzame-energie-leveren-als-windmolens/
  • http://www.noordzeeboerderij.nl
  • http://www.hortimare.com