Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2015

Noord-Holland op de bres voor Energieonderzoek Centrum Nederland

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november is een initiatief van D66 Noord-Holland aangenomen om het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voor de provincie te behouden. Een overgrote meerderheid ondersteunt het D66-voorstel dat opdracht geeft een stevige lobby te starten om de Rijkssubsidie aan ECN, gevestigd in Petten, overeind te houden.

Suzanne Klaassen, woordvoerder Energie voor D66 Noord-Holland: ‘Onderzoek naar duurzame innovatie door ECN is belangrijk voor Noord-Holland en in een aantal gevallen toonaangevend in Europa en wereldwijd. Bij ECN wordt onmisbare kennis ontwikkeld met en voor bedrijven en overheden.’

Het ministerie van Economische Zaken is van plan de verstrekking van de onderzoeksubsidie en de publieke middelen aan ECN te verlagen naar €16 miljoen in het aankomende jaar. En dat terwijl er in 2014 nog €31 miljoen naar ECN ging vanuit het Rijk1 . Suzanne Klaassen: ‘Het is betreurenswaardig dat de Rijksoverheid het belang van een stevige wetenschapsagenda op het gebied van duurzame innovatie niet inziet, terwijl we voor de transitie naar hernieuwbare energie ook moeten inzetten op innovatie, naast de investeringen die gedaan worden in zon, wind en biomassa.’

Het ECN levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan innovatief onderzoek naar duurzaamheid in de provincie; het zorgt tevens voor banen in de regio Noord-Holland Noord. Een terugloop in subsidies kan zorgen voor grootschalige ontslagen bij ECN en daarmee schade toebrengen aan de regionale economie.

Het college van Gedeputeerde Staten gaf aan met de opdracht aan de slag te gaan. Recent is het belang van ECN bij minister Kamp (Economische Zaken, VVD) onder de aandacht gebracht. Met ECN is het college in gesprek over de mogelijke kansen om ECN-projecten te laten aansluiten op, bijvoorbeeld, het participatiefonds duurzame economie van de provincie Noord-Holland.

Bronnen: (p:16) https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-O–15-030.