Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 december 2015

Reactie D66 op vertrek gedeputeerde

In de Provinciale Statenvergadering van 14 december 2015 stond de ontslagbrief van oud D66-gedeputeerde Ralph de Vries op de agenda. D66-fractievoorzitter Ilse Zaal ging bij haar voordracht in op zijn twee belangrijkste kritiekpunten: duurzaamheid en de bestuurscultuur in de provincie. Lees haar inbreng hieronder terug:

Voorzitter,

Op zondag 22 november ontving ik een telefoontje dat ik liever nooit ontvangen had. Ralph de Vries liet mij weten dat hij zijn functie als gedeputeerde neerlegt. Een persoonlijke beslissing, die mijn fractie moet accepteren.

Zijn ontslag heeft hij toegelicht in de brief die door een aantal fracties op de agenda is gezet. Eigenlijk kunnen we niet debatteren over deze brief. Het zijn persoonlijke waarnemingen en gevoelens van de oud-gedeputeerde die vandaag niet bij dit debat aanwezig is. Mijn bijdrage zal zich dan ook richten op de visie van mijn fractie op de twee belangrijkste onderwerpen die Ralph de Vries in zijn brief aansnijdt.

Allereerst duurzaamheid. Als D66 zijn we zeer blij met het recent gesloten klimaatakkoord dat toont hoe bij iedereen de urgentie voor een duurzame samenleving doordringt. Noord-Holland kan een steentje bijdragen aan de uitvoering van dat akkoord en dat gebeurt. D66 betreurt het dat het debat over duurzame energie zo sterk gedomineerd wordt door wind op land. Noord-Holland gaat 685,5 MW windenergie realiseren op plekken waar windmolens goed passen, terwijl tegelijkertijd oude overlast gevende molens worden weggehaald.

Het behalen van de Rijksopgave is voor ons cruciaal, daarom de motie vreemd aan de orde van de dag van vanochtend. De laatste hobbels moeten weggenomen worden en dan kunnen we aan de slag. En inderdaad, van mijn fractie had het best iets meer mogen zijn, maar wij hebben onze handtekening gezet onder dit beleid en dit coalitieakkoord. Achter dat coalitieakkoord staan we nog steeds voor de volle 100%. Juist omdat er in het diverse Noord-Holland zoveel kan op het gebied van duurzaamheid.

Ik daag jullie dan ook allemaal uit om verder te kijken dan wind. Deze coalitie stelt geen grenzen aan de hoeveelheid energie die we willen besparen, we zetten geen beperking op de hoeveelheid MW zon, we doen een breed onderzoek naar alternatieve vormen van hernieuwbare energie zodat we in de toekomst met de nieuwste en meest efficiënte technieken aan de slag kunnen. En we hebben twee potten met geld om grotere bedrijven en het MKB te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave. Laten we met mooie voorstellen komen om het gereserveerde geld voor duurzaamheid goed terecht te laten komen. Dan zoekt mijn fractie een nieuwe gedeputeerde die dat met veel enthousiasme gaat realiseren.

Ook de opmerkingen van Ralph de Vries over de bestuurscultuur betreffen persoonlijke waarnemingen, waarbij vooral een vergelijking wordt gemaakt met Utrecht. Waarnemingen opgedaan in een half jaar met drie Statenvergaderingen.

Dit zijn de waarnemingen van mijn fractie over deze korte periode: er zijn onderhandelingen geweest waarbij de oppositie was uitgenodigd en belangenorganisaties input leverden, en we in de uitwerking ook de interactie zoeken. In de Staten debatteerden we over het coalitieakkoord, waarop een annex statenbreed aangenomen. Een vergadering over de PRV leidde tot verdeeldheid bij coalitie, oppositie en zelfs sommige fracties. Volop beweging dus.

Dat laat onverlet dat er altijd verbetering mogelijk is. En daar zijn wij allemaal als individuele statenleden verantwoordelijk voor. Laten we ons handelen steeds weer onderwerpen aan een gezonde hoeveelheid zelfkritiek. Zowel de coalitie als de oppositie. Geef debat de volle ruimte en laten we elkaar op inhoud overtuigen. Mijn fractie én ik persoonlijk, zullen er alles aan doen om daaraan bij te dragen.