Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2015

Noord-Holland neemt laatste hobbels weg voor windenergie

NZKG

Alles op alles voor realisering 685,5 Megawatt 

 

Op 15 januari 2016 leveren initiatiefnemers bij de provincie Noord-Holland hun plannen in voor windmolens.  Al deze initiatieven moet er, samen met het de plannen in de Wieringermeer, toe leiden dat er in Noord-Holland 685,5 MW hernieuwbare energie wordt opgewekt. In de Provinciale Statenvergadering van 14 december stelde D66 voor om richting 15 januari de laatste belemmeringen voor initiatiefnemers weg te nemen.

Er is de provincie Noord-Holland veel aan gelegen om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren. De historische klimaatafspraken die dit weekend in Parijs zijn gesloten benadrukken die noodzaak eens te meer. Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland: ‘Door als provincie de laatste hobbels voor initiatiefnemers weg te nemen, leveren we met windenergie een belangrijke bijdrage aan het Parijse klimaatakkoord.’ Ook komt Noord-Holland hiermee  haar afspraken met het andere provincies en het rijk na en draagt daarmee bij in het doel om tenminste 14% duurzame energie in Nederland op te wekken.

Een nog te nemen horde betrof de lijnopstellingen waarin windmolens volgens de regels van de provincie moeten worden geplaatst.  Het beleid is: niet kris kras door de provincie, maar in het open landschap zoveel mogelijk in lijnopstelling en rekening houdend met historische lijnen. D66 wil dat de oudste spoorlijn van Nederland, de lijn Amsterdam-Haarlem, bij het project Westpoortweg ook als historische lijn wordt gezien en daarmee geschikt is voor een lijnopstelling.

Door het D66-voorstel om soepeler met deze historische lijnen om te gaan, is er binnen de vastgestelde provinciale regels meer ruimte in een dynamisch gebied als het Noordzeekanaal gebied. ‘Er moet bewogen worden door de initiatiefnemers, maar binnen de regels is er voldoende ruimte voor het behalen van de 685,5 MW’, verzekerde gedeputeerde Talsma (PvdA).

Naast de kansen voor windenergie acht Noord-Holland het van groot belang om ook in te zetten op andere duurzame bronnen. De ambitie is groot: de provincie wil meer energiebesparing, meer zonne-energie en een breed onderzoek naar alternatieve vormen van hernieuwbare energie. Daarnaast heeft Noord-Holland twee grote fondsen om grotere en kleinere bedrijven te ondersteunen in hun stappen naar een duurzame economie zonder fossiele brandstof.