Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 december 2015

Eindejaarscolumn regiovoorzitter Patrick Poelmann: een terug- en vooruitblik

Voor D66 Noord-Holland is 2015 een onstuimig jaar geweest. Allereerst natuurlijk de mooie verkiezingsuitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart van dit jaar, dat D66 met maar liefst 10 zetels als tweede partij in Provinciale Staten van Noord-Holland bracht. In mei is dat verkiezingsresultaat vertaald in deelname van D66 in het College van Gedeputeerde Staten met twee gedeputeerden en een collegeprogramma waarin ons duurzame verkiezingsprogramma goed is terug te vinden. En waar wij met twee prachtige portefeuilles ook zelf mee aan de slag zijn gegaan: Joke Geldhof op Ruimtelijke Ordening, Wonen, Demografie, Stelling van Amsterdam en Toezicht Gemeentefinancien, Ralph de Vries op Duurzaamheid, Energie, Energietransitie, Bestuur, Culturele Infrastructuur en Inkoop. Twee portefeuilles die D66 op het lijf geschreven zijn om onze ambities te realiseren, daar mogen wij allemaal trots op zijn!

Er was ook discussie tussen D66-ers in de verschillende geledingen van D66 in Noord-Holland over de ontwikkeling van windenergie. Niet over de taakstelling, daar zijn we het wel over eens, maar wel over de regels die de provincie stelt bij het plaatsen van nieuwe molens. Dit gevoegd bij het feit dat Ralph de Vries zich in november heeft teruggetrokken uit het College van GS, heeft gemaakt dat het regiobestuur een extra ARV organiseert om hier van gedachten over te wisselen. Op zaterdag 16 januari, vanaf 14.30 uur in Theater Gooiland in Hilversum, met als enig agendapunt de politieke situatie in Noord-Holland na het terugtreden van De Vries.

Het regiobestuur denkt dat het daarbij niet moet blijven en dat het nodig is dat er verder wordt gesproken over duurzaamheid in het algemeen en Wind-op-Land in het bijzonder. In goed overleg met het Landelijk Bestuur van D66 heeft het regiobestuur daarom besloten een commissie in te stellen onder leiding van Dick Tommel (oud-kamerlid), waarvan ook Francine Giskes (oud-kamerlid, nu lid Algemene Rekenkamer) en Wimar Jaeger (wethouder in Hilversum) deel uitmaken. Het secretariaat wordt gevoerd door regiobestuurslid Michael van Riet Paap, tel. 06-24174033, email: m.vanrietpaap@d66noordholland.nl. Deze samenstelling is vandaag rond gekomen. De commissie Tommel krijgt als opdracht het bevorderen van een zo eenduidig mogelijke aanpak vanuit D66 fracties en bestuurders in Noord-Holland op provinciaal en gemeentelijk niveau wat betreft duurzaamheid. De commissie gaat direct in het nieuwe jaar aan de slag.

Graag wens ik u allen een fijne Oudejaarsavond en een goed begin van het nieuwe jaar!