Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 januari 2016

Jack van der Hoek nieuwe gedeputeerde voor D66 in Noord-Holland

Jack Chr. van der Hoek (52) is op 8 februari 2016 door Provinciale Staten benoemd als gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur namens D66 Noord-Holland.

Ilse Zaal, fractievoorzitter D66 Noord-Holland: “Met Jack hebben we een waardige opvolger gevonden. Jack is een bestuurder met veel kennis en ervaring, die zich in Haarlem meer dan bewezen heeft. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat hij verder inhoud gaat geven aan de voor D66 belangrijke beleidsterreinen.”

Jack van der Hoek: “Ik ben blij met mijn voordracht als gedeputeerde voor D66 en dankbaar voor het vertrouwen van de Statenfractie. Het geeft mij de unieke kans, na in totaal ruim 7,5 jaar wethouderschap, mijn kennis en ervaring voor onze provincie in te zetten. Ik verlaat het Haarlems bestuur met een goed gevoel over de afgelopen jaren en met vele mooie herinneringen. Ik kijk er naar uit om vanaf mijn nieuwe Haarlemse werkplek, op een ander bestuurlijk niveau en met uitdagende portefeuilles, aan de slag te gaan.”

Joke Geldhof en Jack van der Hoek, de twee gedeputeerden namens D66 Noord-Holland

Joke Geldhof en Jack van der Hoek, de twee gedeputeerden namens D66 Noord-Holland

Van der Hoek was sinds april 2010 wethouder en, sinds mei 2014, locoburgemeester van Haarlem. Zijn portefeuilles waren zijn WMO, welzijn, volksgezondheid, cultuur en vastgoed. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester van Uitgeest.

De Haarlemse fractie heeft met pijn in haar hart afscheid genomen van Jack van der Hoek.  “Wij zijn er ook trots op dat Jack zijn kwaliteiten als bestuurder kan inzetten voor onze provincie”, aldus de Haarlemse fractievoorzitter Dilia Leitner. Van der Hoek heeft onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed laten verlopen van de overdracht van zorgtaken van Rijk naar de gemeente. Daarnaast heeft hij een paar belangrijke coalitieafspraken uit deze en vorige periode gerealiseerd: de 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen en heeft hij de basis gelegd voor de bouw van een nieuwe Duinwijck badmintonhal.