Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2016

Duurzamer en innovatiever cultuurbeleid in Noord-Holland

Als het aan D66 ligt, wordt het cultuurbeleid duurzamer en innovatiever ingericht, gebaseerd op een integrale aanpak. In de commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) heeft D66 eerder de oproep gedaan om in het cultuurbeleid meer aandacht te schenken aan duurzaamheid, groen en innovatie en ten behoeve van integraal beleid voort te bouwen op de monumentenmonitor en de regionale beeldverhalen. Op 18 januari bleek in dezelfde commissie dat dit al in belangrijke mate is opgenomen in de uitvoeringsagenda voor 2016.

D66 Statenlid en woordvoerder cultuur Tom Buijtendorp: “Het doet ons deugd dat deze nieuwe aanpak al direct zichtbaar is in het uitvoeringsprogramma cultuur 2016”. Er zijn maatregelen opgenomen om het monumentenbestand in Noord-Holland te verduurzamen en dat ook mee te nemen in monumenten die een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld een energiezuinig wooncomplex of kantoor. Dat hergebruik past tevens uitstekend in de nieuwe circulaire economie – waarmee een efficiënter hergebruik van bestaande, of verouderde materialen wordt bedoeld.

Daarbij lenen gezichtsbepalende monumenten zich er uitstekend voor om een inspirerend voorbeeld te zijn, zoals de watertoren van Bussum die tot het duurzaamste kantoor van Nederland is omgebouwd. Met die voorbeeldfunctie als inspirerend icoon is de impact vele malen groter dan het monument zelf.

De campagne ‘duurzaamheid en erfgoed’’ zorgt voor extra aandacht. Wat betreft het groen wordt verder gewerkt aan de Stelling van Amsterdam die als een groene gordel het open landschap beschermt tegen de expansie van Amsterdam. Een ander voorbeeld is het vaak bijzondere groen rond de buitenplaatsen, die in de campagne onder het motto ‘Buitenplaatsen in Beeld’’, extra aandacht krijgen.

Innovatiever cultuurbeleid

Eerder heeft de fractie van D66 al aangegeven dat monumenten, zoals industrieel erfgoed, getuigen van de innovatiekracht van eerdere generaties, en daarmee volgende generaties inspireren. Dat illustreert op fraaie wijze het nieuwe Inverdan-centrum van Zaandam; daar waren de beroemde Zaanse huizen inspiratie voor het nieuwe stadscentrum en het nog te bouwen cultuurcentrum. Een prachtig voorbeeld hoe cultuurhistorie kan inspireren tot vernieuwing. Evenzo illustreren oude molens dat windenergie bij de provincie hoort. En er is innovatie in de uitvoering. Zo wordt met nieuwe technieken gewerkt aan energiezuinigheid met behoud van de karakteristiek van het monument. Verder start bijvoorbeeld op Texel een archeologische pilot met een innovatieve inzet van duikers bij het beschermen van het maritiem erfgoed waarvoor D66 zich sterk heeft gemaakt. Ook komt er een mede op innovatie gerichte prijs voor cultureel ondernemerschap, en herbestemde monumenten worden ingezet als creatieve broedplaats voor startende ondernemers.

Verbindende aanpak

D66 juicht de uitgesproken ambitie van de provincie toe om tot een minder versnipperde aanpak te komen. Overeenkomstig ons voorstel wordt daarbij gebruik gemaakt van een doorontwikkelde monumentenmonitor met zogeheten kansenkaart, een bestand die de status van monumenten in de Noord-Holland weergeeft. Ook word in het cultuurbeleid van de provincie vervolg gegeven aan de regionale beeldverhalen die tonen wat een regio bindt, en tegelijk de diversiteit tussen regio’s zichtbaar maken. Bovendien geven ze mede aan welke monumenten cruciaal zijn voor een regio, bijvoorbeeld het iconische industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

De uitvoeringsagenda 2016 vormt zodoende een goed uitgangspunt om het nog vast te stellen lange termijn cultuurbeleid verder vorm te geven. D66 heeft nadrukkelijk om een extra bijeenkomst gevraagd, die 14 maart zal plaatsvinden, om betrokken te blijven bij de discussie over de volgende stap naar een duurzamer en innovatiever cultuurbeleid in Noord-Holland.