Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2016

Energiebesparing bij bedrijven noodzakelijk

D66 wil dat particulieren en bedrijven zich optimaal inzetten voor verduurzaming van hun activiteiten. De wetgeving daarvoor moet nageleefd worden, ook in Noord-Holland.

Eind december was in het NRC Handelsblad te lezen dat Minister Kamp van Economische Zaken zal ingrijpen als het land zelf niet verduurzaamt. Daarin werd o.a. genoemd dat Nederland op energiebesparing bij bedrijven achterloopt: “Maar ondanks alle goede bedoelingen blijkt de praktijk, taai en weerbarstig”, zo stelt Nijpels in gesprek met NRC. Als het om energiebesparing gaat doen bedrijven weinig als het niet moet. “Er bestaat bijvoorbeeld een wet die bedrijven verplicht om te investeren in verduurzaming als die investering in vijf jaar kan worden terugverdiend. Maar niemand doet het omdat er niet wordt gehandhaafd”, aldus Nijpels.

Energiebesparing is opgenomen in de landelijke wet en regelgeving en het bevoegd gezag (veelal de omgevingsdienst) is verantwoordelijk voor de handhaving. In de Wet Milieubeheer staat bijvoorbeeld dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te treffen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden (2.14 en 2.15 Activiteitenbesluit).

Hein Struben, woordvoerder milieu van D66 Noord-Holland, stelt volgende week in de provinciale commissie Natuur, Landschap & Milieu hierover vragen aan de gedeputeerde om het onderwerp van een hoge prioriteit te voorzien.

De vragen van D66:

  1. Welke rol heeft de provincie om toe te zien op energiebesparing zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving.  Welke taak hebben gemeenten hierin?
  2. Welke rol heeft de provincie specifiek voor wat betreft het realiseren van energiebesparing bij bedrijven en specifiek op de uitvoering van het Activiteitenbesluit 2.14 en 2.15 en hoe wordt dit uitgevoerd?
  3. Worden de resultaten hiervan gemonitord? Wat is de voortgang over de afgelopen jaren? Zijn er doelen gesteld? Om hoeveel bedrijven gaat het?
  4. Is de rol van de provincie sinds het ondertekenen van het Energieakkoord geïntensiveerd?