Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2016

Wim Bakker en Rob Dijkslag benoemd door Provinciale Staten

Wim Bakker (links op de foto) is benoemd als lid van Provinciale Staten op 8 februari 2016. Bakker zal het woord voeren over de portefeuilles Water en Waddenfonds en neemt zitting in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. Hij is de opvolger van Hendrik Boland, die sinds begin januari aan de slag is als wethouder in de nieuwe gemeente Gooise Meren.

Bakker: ‘Het is voor mij een grote eer om voor D66 in de Staten aan de slag te gaan. Opgegroeid in het Waddengebied ben ik extra trots om Noord-Holland in het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds te vertegenwoordigen.’

Rob Dijkslag is benoemd als Duo-Statenlid in de Statencommissie Natuur, Landschap en Milieu. Daar zal hij het woord voeren over het beleidsterrein natuur. Duo-Statenleden discussiëren mee in de voorbereidende commissies, maar hebben geen stemrecht in Provinciale Statenvergaderingen. Dijkslag neemt het Duo-lidmaatschap over van Wim Bakker, nu Bakker is benoemd als Statenlid. Dijkslag: ‘Als duo-lid ga ik me met veel plezier inzetten voor D66 en voor Noord-Holland.’