Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 maart 2016

Handige huurfietsen ook bij bushaltes

Dankzij D66 Noord-Holland komt er binnenkort een pilot voor handige huurfietsen bij een druk busstation. D66 wil OV-fiets bij belangrijke bushaltes en busstations beschikbaar maken in Noord-Holland. “Het gebruik van de OV-fiets bij treinstations is een groot succes en neemt toe” aldus Andries Tijssens, Statenlid van D66 Noord-Holland, “Maar als je met de bus reist is die vorm van natransport helaas nog niet beschikbaar. Dat kan beter.” Bijkomend voordeel is dat goede aansluitingen tussen busverbindingen en de fiets het gebruik van het openbaar vervoer aantoonbaar bevorderen.

Met een discussienota OV en Fiets heeft D66 het idee uitgewerkt en geagendeerd voor de Statencommissie Mobiliteit.  Hiermee heeft D66 de commissie en het bestuur kunnen overtuigen van het nut om te investeren in deze schakel van het openbaar vervoer. D66 stelt voor om nader te onderzoeken welke busstations en haltes het meest kansrijk zijn voor natransport met een fiets.

In de vergadering op 15 februari 2016 onderschreven ook coalitiegenoten PvdA en CDA het belang van de fiets voor het openbaar vervoersysteem. Over financiering werd uiteraard gediscussieerd, maar het voorstel kreeg brede steun. Het College van Gedeputeerde Staten had weinig woorden nodig om haar mening over de nota te geven: die was positief. Gedeputeerde Post gaf aan tempo te willen maken en een fietsuitgiftepunt op een busstation in de praktijk te willen testen. Als pilot zal geïnvesteerd worden in een uitgiftepunt op het meest kansrijke busstation in Noord-Holland. Hierdoor kan ook een busreiziger direct na het uitstappen op een handige huurfiets doorreizen.  Nog dit jaar zal de pilot van start gaan. Na evaluatie van de pilot zal bekeken worden welke verdere uitbreiding van fietsvoorzieningen bij bushaltes mogelijk en nuttig is. Gezien de enorme populariteit van de OV-Fiets bij NS-Stations heeft D66 hier alle vertrouwen in.​

image