Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 maart 2016

Energiebesparing bij bedrijven verdient meer provinciale aandacht

Energiebesparing is een belangrijk speerpunt uit het Nationaal Energieakkoord (2013). Vooral grotere bedrijven zouden door het nemen van energiebesparende maatregelen de uitstoot van schadelijke emissies in Nederland sterk kunnen verminderen. Ondanks een veelheid aan wet- en regelgeving die bedrijven verplichten om met energiebesparing aan de slag te gaan, zijn er veel bedrijven die deze stappen nog niet hebben gezet. D66 Noord-Holland heeft samen met de ChristenUnie-SGP Noord-Holland vragen gesteld over hoe bedrijven het in de provincie Noord-Holland met besparende maatregelen.

Suzanne Klaassen, woordvoerder Energie voor D66 Noord-Holland: “Het beperken van de energiebehoefte is een belangrijk onderdeel van het provinciale beleid. Het gaat niet alleen om duurzaam opwekken, maar ook om besparen. Ook op dat vlak is er nog veel te winnen.”

Uitstel van verplichte besparingsmaatregelen
Wettelijk zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Ook schrijven Europese regels als sinds 2012 voor dat bedrijven met meer dan 250 fte aan werknemers ‘energie-audits’ moeten uitvoeren. Daarin brengen bedrijven het energieverbruik van bijvoorbeeld hun gebouwen en transport in kaart, om vervolgens kostenbesparende én schone maatregelen te nemen die het energieverbruik terug dringen. Uit een publicatie in februari van het vakblad Energiegids blijkt dat veel bedrijven uitstel vragen voor het doen van de energie-audit, terwijl deze eigenlijk vóór 5 december 2015 hadden moeten worden uitgevoerd. 

De handhaving op de energiebesparende maatregelen ligt grotendeels bij de omgevingsdiensten; uitvoeringsorganisaties die werken voor gemeenten en provincies, bijvoorbeeld als het gaat om milieuvergunningen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gevestigd in Zaandam, laat weten bij monde van Marja Hof, coördinator duurzaamheid, weten: “We hebben de indruk dat ondernemingen graag willen voldoen aan de wetgeving. We krijgen veel reacties binnen, maar vooral met verzoek om uitstel. Het aantal ingediende audits is nog erg beperkt”. 

Rol voor de provincie
Hein Struben, woordvoerder Milieu voor D66 Noord-Holland: “Als opdrachtgever van de omgevingsdiensten is het voor de provincie hoog tijd om te weten waar bedrijven en omgevingsdiensten tegenaan lopen. 65 Noord-Hollandse bedrijven zouden een energie-audit moeten uitvoeren; D66 wil graag weten hoe wij er als provincie aan kunnen bijdragen dat zij die energiebesparende maatregelen echt gaan nemen”.
 

D66 heeft daarom samen met ChristenUnie-SGP aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd hoe het komt dat veel bedrijven om uitstel vragen. Tevens vroegen beide partijen hoe de €100.000 wordt besteed die de provincie aan omgevingsdiensten beschikbaar stelde om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. 

De overige schriftelijke vragen en alle antwoorden zijn hier terug te lezen: Vragen en antwoorden & bijlagen bij beantwoording