Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 april 2016

Uitdaging: Snel zero-emissie busvervoer in Noord-Holland Noord

de Lijn

Openbaar vervoer is sowieso al een duurzame vorm van vervoer, maar in Noord-Holland Noord wil de Provincie bij de komende aanbesteding een ambitieuze stap zetten naar uitstootvrij busvervoer: zero-emissie. Het programma van eisen voor de vervoersconcessie 2018-202 geeft gewicht aan duurzaamheid en combineert dat met de haalbaarheid van goede dienstverlening.

Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland: “Dit programma van eisen gaat voor duurzame mobiliteit. De Provincie heeft een weg proberen te vinden om aanbieders die duurzaam willen aanbieden alle gelegenheid te geven om kwalitatief hoogwaardig OV aan te bieden in Noord-Holland Noord.” De wil is er: op 5 april heeft het college van Gedeputeerde Staten al ingestemd met het bestuursakkoord zero-emissie busvervoer. De eerste proeve van deze Green Deal  is de uitwerking in dit programma van eisen.

D66 roept gemeenten, vervoerders en andere partijen op om goed te kijken naar dit innovatieve aanbestedingsprogramma. Vooral van de marktpartijen die een schone en duurzame oplossing samen in de markt zullen moeten zetten, willen we weten of dat met deze voorwaarden mogelijk is. Stuur uw zienswijze naar de Provincie voor 15 mei.

Connexxion bus in Hoorn

Zero-emissie is alleen mogelijk als fossiele brandstoffen worden vermeden. Dat is een enorme uitdaging. De aanbieding moet vanaf het begin al 50% zero-emissie zijn. Vervolgens moet iedere euro VI en EEV-bus binnen de looptijd van de concessie vervangen worden door een zero-emissie bus. Groengas bussen leveren punten op in de gunningscriteria, maar de aanbieders kunnen meer punten verdienen met échte zero-emissie, bijvoorbeeld door inzet van elektrische bussen of bussen op waterstof. Voor de verduurzaming zijn investeringen nodig. Gelukkig zijn daarvoor ook bijdragen vanuit het Rijk en Europa mogelijk. De markt moet worden uitgedaagd en de Provincie zal faciliteren bij vergunningverlening voor de zero-emissie tank- en laadinfrastructuur.

Naast verduurzaming had D66 ook nog andere wensen. Ook daarvan vindt zij veel in de concept-concessie terug: Alle kernen met OV behouden hun verbinding; OV-knooppunten en stroomlijnen worden expliciet benoemd en zijn verplicht; OV-chip en WiFi in alle bussen, en modernere betaalmethoden zodra de technologie er is. De Texelhopper en ondersteuning van buurtbuslijnen is opgenomen. En als laatste maar zeker zo belangrijk: De aanbesteding geeft een flexibele insteek om de combinatie met gemeentelijk WMO-vervoer mogelijk te maken voor een goed vraaggestuurd OV-systeem. De aanbieders en de gemeenten kunnen hiervoor zelf initiatieven nemen.

———————————————-

Persbericht Provincie Noord-Holland:
Denk mee over het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord
Aanbestedingsdocumenten te vinden op de website van de provincie hier.