Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 mei 2016

D66 stelt vragen over regionaal openbaar busvervoer

D66 hecht groot belang aan goede regio- en provinciegrens-overschrijdende busverbindingen. Statenlid Andries Tijssens heeft daarover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. D66 vraagt zich af of er voldoende inter-concessie stroomlijnen zijn, en of deze aan de door de provincie gestelde normen voldoen. Wordt het beschikbare provinciaal budget voor openbaar vervoer optimaal besteed? Zijn de verschillende concessiegebieden goed op elkaar aangesloten? Past het interregionaal openbaar vervoer dat wij organiseren bij de vraag naar openbaar vervoer? Welke nieuwe kansen geeft de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de afschaffing van de Plusregio’s voor verbetering van het regionaal openbaar vervoer?

Lees de volledige vragen en antwoorden hier.