Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 mei 2016

D66 wil provinciale grond duurzaam ontwikkelen

D66 staat achter de groene insteek van het vernieuwde provinciale grondbeleid. “De verwerving of afstoting van gronden staat vanaf nu geheel in dienst van provinciale doelen,” aldus Zafer Yurdakul, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “de doelen zijn behoud en duurzame ontwikkeling van natuurgebieden, recreatie, biologische landbouw en infrastructuur. Het hebben van grondposities is nooit een doel op zich zelf voor een overheid!”

D66 wil dat ook bij het (tijdelijk) verpachten van de provinciale gronden provinciale doelen het uitgangspunt zijn – inclusief verduurzaming van de landbouw. Dat is onderdeel van het landbouwbeleid en daarmee ook van het grondbeleid. Hiervoor kunnen eisen aan de bedrijfsvoering van pachters een instrument zijn.

Besloten is om de beschikbare kredietruimte voor strategische aankopen terug te brengen van €97 naar €20 miljoen. Daarmee is de Provincie in de toekomst veel terughoudender bij het verwerven van grondposities. Yurdakul: “Deze nota breekt met de oude werkwijze: niet de hoogste bieder maar een goede bijdrage aan de provinciale doelen staat centraal. Wij rekenen erop dat deze nieuwe werkwijze bijdraagt aan het voorkomen van ´Distriport´-ervaringen.”

D66 heeft eerder extra aandacht gevraagd voor het groene aspect van het grondbeleid. Dat is nu uitgevoerd. Noord-Holland heeft stevige ambities voor het afronden van het Natuurnetwerk Nederland. Daarvoor is grond nodig. In deze nota zijn deze doelstellingen leidend en dat is een mooi resultaat. D66 rekent erop dat de Provincie bij de verwerving van de gronden steeds scherper kiest voor gronden die het meeste opleveren voor de natuur. Versnippering moet voorkomen worden en ontsnippering waar nodig gerealiseerd.

De nota Grondbeleid is op 23 mei 2016 vastgesteld door Provinciale Staten. Over twee jaar wordt de uitvoering van de nota geëvalueerd.