Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 mei 2016

Provinciale economie als motor voor welvaart, welzijn en duurzaamheid

De Provincie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een oliemannetje tussen bestuurslagen tot een eigenstandige overheid met belangrijke taken voor de openbare ruimte, de economie, de natuur en het milieu.  Op 23 mei hebben Provinciale Staten het strategisch beleidskader economie vastgesteld, dat zich richt op welvaart, welzijn en duurzaamheid. D66 wil dat de Provincie hieraan een concrete bijdrage hieraan levert, maar ook aan voortzetting van de sterke economische positie van de regio: 20% van het Bruto Nationaal Product en 18% van alle banen in Nederland.

De concrete doelen worden door het college uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Flip de Groot, woordvoerder economie voor D66 Noord-Holland: “Concrete doelen zijn noodzakelijk om “lerend” te opereren. Pas als je op basis van analyses je doelen geformuleerd hebt, kun je leren van afwijkingen, van wat wel en wat niet werkt.”  Daarom is er een voorstel gedaan door D66, VVD, PvdA en CDA met concrete aandachtspunten zoals gebruik maken van kennis van de Amsterdamse creatieve sector, de grondstoffenrotonde in de Amsterdamse haven en meer aandacht voor start-ups. Het college zal het voorstel meenemen als checklist voor het opstellen van de uitvoeringsagenda.

In de economische agenda komen de belangrijkste taken van de provincie bij elkaar. Voor het vestigingsklimaat zijn verschillende zaken van belang: de onderscheidende ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland, goed en gevarieerd detailhandelsaanbod, levendige binnensteden, aanbod van woningen en kwaliteit van natuur en milieu. Allemaal zaken waar de provincie een bepalende partij is. Uiteraard is de provincie óók een netwerkpartner en niet alléén doorslaggevend in het tot een succes maken van de economische agenda.

Link naar het voorstel: M9-23mei2016-verwachtingen-uitvoeringsagenda-beleidskader-economie