Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 mei 2016

Provincie onderzoekt energiebesparing bij 145 bedrijven

Noord-Holland gaat onderzoek doen naar energiebesparing bij 145 bedrijven waar de Provincie zelf het bevoegd gezag is. Op basis van de resultaten zal gekeken worden of de Provincie meer kan doen in termen van toezicht en handhaving. Noord-Holland sluit met deze ambitie aan bij het kabinet, dat onlangs aangaf dat energiebesparing bij bedrijven minder vrijblijvend moet worden en overheden strenger moeten handhaven.

Suzanne Klaassen, woordvoerder Energie voor D66 Noord-Holland: ‘De provincie moet flink bijdragen aan de nationale doelstelling om 100 petsjoule minder energie uit te stoten. Wat we niet uitstoten, hoeven we ook niet op te wekken. Landelijk is onlangs door minister Kamp uitgesproken dat verplichtende maatregelen zullen volgen omdat de doelen vrijwillig niet worden gehaald. D66 vindt dat de provincie zelf het goede voorbeeld moet geven.’

D66 diende daarom een voorstel in om, zodra bekend is hoeveel de 145 provinciale bedrijven uitstoten, te kijken wat de Provincie meer kan doen aan van toezicht, vergunningverlening en handhaving.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Dit moet ertoe leiden dat bedrijven uit eigen beweging maatregelen nemen die duurzaam zijn en uitstoot verminderen. Daarnaast stellen Europese regels dat bedrijven met meer dan 250 fte sinds juli 2015 een energie-audit moeten doen; een intern onderzoek naar welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn. De provinciale bedrijven die om uitstel hebben gevraagd worden door de Provincie aangespoord deze audits voor het einde van 2016 in te dienen.

Link naar het voorstel: A5-23mei2016-eerder-sturen-op-energiebesparing-bij-bedrijven